“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- מי בעל הבית?

תקציר המאמר:

"סיפור חסידי עם מוסר השכל לפרשת תצווה" על חסיד שהתלונן שאיננו יכול לטהר את מוחו ממחשבות לא טובות והרהורים רעים, שנכנסים אליו בעל כורחו ומבלבלים אותו? סיפור על רבי זאב מזיטומיר והלקח שלימד את אותו האיש...

מי בעל הבית?

                        

"ועשית להם אבנטים"

 

הגמרא במסכת ערכין דף טז מסבירה: אבנט מכפר על הרהור הלב

 

 מסופר על המגיד ממעזריטש זצ"ל:

פעם בא אליו אדם אחד והתאונן לפניו שאיננו יכול לטהר את מוחו ממחשבות לא טובות והרהורים רעים, שנכנסים אליו בעל כורחו ומבלבלים אותו.

 

ציוהו המגיד שיסע לרב הקדוש רבי זאב מזיטומיר זצ"ל (שיום ההילולא שלו חל ב-ט"ו אדר), מיד ארז את מטלטליו ונסע לאותו כפר.

 

רבי זאב, היה מחזיק בית מזיגה בכפר, כשבא האיש לבית רבי זאב, כבר היה לילה ומצא את הבית סגור מבפנים. דפק האיש על הדלת ואיש לא פתח לו, המתין זמן מה ודפק שוב על הדלת, ושוב אין פותחים לו.

 

הקור בחוץ התעצם, והאיש החל להתחנן שיפתחו לו, ולא הועיל מאומה. התחיל לדבר בכעס וברוגז: "יהודים אתם? איך זה שאינכם מרחמים על יהודי להכניסו לבית?!

 ומהבית אין קול ואין עונה. כשהאיר השחר פתחו את הדלת, והוא נכנס והתאכסן שם כמה ימים.

 

רבי זאב לא שאל אותו שום דבר, תמה האיש בליבו על מה זה שלח אותי המגיד לכאן? והחליט לחזור לביתו.

 

קודם הליכתו פנה לרבי זאב בשאלה: "הנה רבנו המגיד שלח אותי לכבודו, ואיני יודע למה?"

השיב לו ר' זאב: "אני אגיד לך למה שלחך רבנו אלי, כדי שתלמד כי האדם הוא בעל הבית, ולמי שאינו רוצה אין הוא מניחו להיכנס"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן