“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- לקבל השפעה צריך הכנה!

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לפרשת תצווה". התורה אומרת: "וְנֹעַדְתִּי שָׁמָּה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְנִקְדַּשׁ בִּכְבֹדִי" ואחריהם כתוספת נלוות ציווי עשיית מזבח הקטורת הלא הוא מזבח הזהב. מדוע בא ציווי המזבח רק לאחר חתימת המשכן וכליו ולאחר הבטחת הקב"ה להשראות שכינתו בתוכנו? הרי הוא גם חלק מכלי המשכן?! ביאור נפלא להכנה הנדרשת כדי להגיע למעלת הקטורת...

לקבל השפעה צריך הכנה!

 

"וְנֹעַדְתִּי שָׁמָּה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְנִקְדַּשׁ בִּכְבֹדִי"

 

לאחר שבפרשה הקודמת, פרשת תרומה, ה' מצווה על בניית המשכן וכליו: ארון, שולחן, מנורה ומזבח העולה. 

 

פרשתנו פרשת תצווה, ממשיכה ומפרטת את עשיית בגדי הקודש של הכהן הגדול ותהליך עבודת הכוהנים. ומסיימת בהבטחת הקב"ה: "וְנֹעַדְתִּי שָׁמָּה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְנִקְדַּשׁ בִּכְבֹדִי" ואחריהם כתוספת נלוות ציווי עשיית מזבח הקטורת הלא הוא מזבח הזהב.

 

נשאלת השאלה: 

מדוע בא ציווי המזבח רק לאחר חתימת המשכן וכליו ולאחר הבטחת הקב"ה להשראות שכינתו בתוכנו? 

הרי הוא גם חלק מכלי המשכן?!

 

והתשובה היא:

כידוע המשכן הוא מקום עבודת ה', המקום בו באה נשמת היהודי להזדכות והתעלות כאשר כל כלי מסמל זיכוך בפרט מסוים.

 

המנורה מורה על זיכוך המידות לדרגה של זהב טהור כשמן זית – זך. 

 

השולחן שעליו לחם הפנים (הנאכל בקדושה ונשאר משבת לשבת) מצביע על קדושת האכילה וכשרות הפרנסה. 

 

מזבח העולה מסמל את הרעיון שעבודת ה' תהא במסירות נפש – בלהבות אש. 

 

בגדי הכהן מכפרים על עבירות ופגמים שנוצרו על ידי המידות רעות.

 

הקטורת המוקרבת בכל יום פעמיים יש בה סגולה מופלאה כפי שמביא הזוהר באריכות. לא בכדי נצטווינו לאמרה שלוש פעמים בכל יום. 

 

אגב אחת המתנות שקיבל משה בעלותו השמימה היא היכולת שלה לעצור מגיפה בעם ישראל, מכאן שמשפיעה היא רוב טובה.

 

באה התורה להורות ולהודיענו, כי לא ניתן להשפיע על האדם שפע רוחני אם לא עובר הוא תחילה תהליך הזדככות בכל אחד מהמסלולים של ההתעלות וההתקדשות: לימוד תורה, זיכוך המידות, קדושת אכילה ועבודת ה' בהתלהבות ורק לאחר מכן שניקה האדם את עצמו והזדכך והכין הוא משכן לשכינה שזו יכולה לדור בתוכו, אזי ניתן להגיע להשפעה של הקטורת.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן