“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- למי מגלים את סוד הבגדים?

תקציר המאמר:

"וורט לפרשת השבוע תצווה". מצד אחד נאמר כי בגדי הקודש נעשים לכבוד ולתפארת, ומצד שני הכתוב מגלה כי בגדי הקודש נעשו בעצם לקדשו לכהנו לי?! ביאור של המהר"ם שפירא מלובלין בדרך צחות...

למי מגלים את סוד הבגדים?

                         

"ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת"

ואתה תדבר אל כל חכמי לב… ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי"

 

המקראות שלפנינו מראים על הצורך והתועלת שבבגדי השרד בגדי הקודש הנעשים לאהרן הכהן הגדול מאחיו.

 

לכאורה ישנה הסתירה בין הכתוב הראשון לשני:

בשעה שהכתוב הראשון מוכיח לנו כי בגדי הקודש נעשים לכבוד ולתפארת, בא הכתוב השני ומגלה כי בגדי הקודש נעשו בעצם לקדשו לכהנו לי, ולכאורה הם שני כתובים המכחישים זה את זה.

 

ה'אמרי דעת' למהר"ם שפירא מלובלין מבאר בדרך צחות:

הקב"ה מגלה דווקא למשה רבינו העניו מכל האדם, לו מותר לגלות את הסוד כי בין הטעמים השונים של בגדי הכהונה יש גם טעם של "כבוד ותפארת" – כבוד ותפארת של קדושה. כיוון שגם אם משה רבינו ידע כי כבוד ותפארת הם ערכים חשובים לצרכי גבוה אין חשש שיבוא הוא ויתבע כבוד ותפארת לצרכי חולין, כי רחוק הוא מהם כרחוק מזרח ממערב.

 

אבל לאחרים – "חכמי לב" סתם, להם אסור לגלות רז זה, אסור להם לצרף מחשבת "כבוד ותפארת" במלאכת שמים, פן יבאו לידי טעות לרדוף אחר הכבוד גם בדברים של העולם הזה – צרכי חולין…

 

לכן נצטווה משה מפי הגבורה להגיד לחכמי לב שיעשו את הבגדים רק בכוונה עליונה זו "לקדשו לכהנו לי"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן