“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- ללכת יחף זו ברכה?!

תקציר המאמר:

"סיפור לפרשת תצווה". ברכה שברך רבי חיים מבריסק את החפץ חיים: "יהי רצון שילך יחף וישא אבנים"... מה הוא פירושה של הברכה?...

ללכת יחף זו ברכה?!

 

 

"ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרן את הכתונת ואת מעיל האפוד ואת האפוד ואת החושן ואפדת לו בחשב האפוד"

 

ב- 613 סיפורים על תרי"ג מובא סיפור יפה, על ברכה שבירך רבי חיים מבריסק את החפץ חיים:

 

רבי חיים מבריסק היה מפורסם בכל רחבי ליטא, הוא היה ידוע בפיקחותו, בלמדנות מעוררת השראה ובצידקות אמיתית.

 

פעם ביקש ה"חפץ חיים" מעגלונו שיסור לביתו של רבי חיים ויבקש עבורו ברכה. עשה כן העגלון והגאון ביקש להעביר ברכה זו: "יהי רצון שילך יחף ויישא אבנים".

 

נדהם העגלון לשמוע ברכה כזאת וכשחזר לראדין לא חפץ היה, למסור ל"חפץ חיים" את הברכה.

 

ה"חפץ חיים" שלח לקרוא לעגלון ושאלו: "מדוע לא השבת לי תשובה?" והעגלון סיפר לו את הברכה המוזרה.

 

ה"חפץ חיים" שמח מאוד ואמר: "הלוואי ותתקיים הברכה. אם כי די לי שאלך יחף, גם אם לא אשא אבנים".

 

ולתדהמת הסובבים אותו הסביר: "קיבלתי ברכה שיבנה בית המקדש, ואני ה"חפץ חיים" כהן הנני אוכל לעבוד יחף בבית המקדש, ואשא את אבני החושן".

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן