“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- להשתנות ברגע אחד!

תקציר המאמר:

"פרשת תצווה סיפור". על אחד שרצה להתגרש וכשהגיע לרב ביקש לחזור בתשובה. והקשר של זה לסיפור על "יוסי משיתא" שהפך ביום רגע מאיש מתייוון ללאחד שמוסר נפש על קידוש ה'...

להשתנות ברגע אחד!

 

"ושכנתי בתוך בני ישראל"

 

מובא סיפור בספר מעין השבוע:

מעשה באדם שלא שרר שלום בביתו. "איש ואשה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם" (סוטה יז.) ובביתו, להטה האש בכל עוזה. לחיות יחדיו אי אפשר היה, ולהיפרד, לא אבתה גם כן.

 

שמע את שמעו של הצדיק רבי מרדכי שרעבי זצ"ל, והחליט לעלות ולבקש את ברכתו, שאשתו תסכים לגט עלה וראה את חצר הבית מלאה באנשים ונשים, מכל שכבות העם, כולם ממתינים בקוצר רוח לתורם, נכנסים מתוך ארשת מצוקה ויוצאים בתחושת רוחה, המתין עד שהגיע תורו, נכנס וראה את פני הצדיק ומרוב התרגשות החל לבכות בדמעות שליש.

 

נתן בו הצדיק את עיניו הטובות ושאלו: "מה לך בני, מה בקשתך?", ענה ואמר: "בקשתי, שיברכנו רבינו, שאזכה לשוב בתשובה שלמה!"

 

מה קרה כאן? כיצד הפכה בקשה לגט לבקשה לתשובה?

 

ניתן להבין זאת מסיפור במדרש (בראשית רבה סה, כב) הקשור לפרשתנו:

כשביקשו היוונים לבזוז את אוצרות בית המקדש, פחדו להיכנס לתוכו, מה עשו, שיחדו יהודי פוחז ופורק עול, ושמו יוסף משיתא, שייכנס ומה שיוציא ראשונה יהיה שלו, נכנס והוציא את מנורת הזהב.

 

אמרו לו: "מנורה זו נאה למלך, היכנס שוב, ומה שתוציא עתה יהיה שלך!".

 

אמר: "לא די שהכעסתי את בוראי פעם אחת, אכעיסנו פעם שניה?!" וסירב.

 

פיתוהו בהבטחות ולא התפתה, איימו עליו ולא פחד.

הביאו שולחן של נגרים והתחילו לנסרו, והיה מצעק ואומר: "וי לי, וי לי שהכעסתי את בוראי".

 

שאל הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל:

הלא הוא היה פוחח והולל, שהסכים לבזוז את אוצרות בית ה', וכיצד זה הפך ברגע אחד להיות לקדוש, המוסר נפשו למות על קידוש ה'?

 

ותשובתו הנפלאה: 

אותה שהייה של רגע קט בבית המקדש, מקום השראת השכינה, הפכה אותו לאדם אחר! מפושע ישראל לנעקד על קדוש ה'.

 

אף בסיפורנו דלעיל, במקרה זה וברבים כמותו, הגיעו אנשים לספר על צרותיהם האישיות, הפעוטות, אך בראותם את הצדיק, את זיו השכינה השורה עליו הפכו להיות לאנשים אחרים, בעלי השגות אחרות, זכות ומרוממות.

 

ומכאן – אלינו. הלא בית הכנסת קרוי בפי הנביא "מקדש מעט" (יחזקאל יא, טז) ואם כן, כניסה בשעריו חייבת לחולל משהו בלב האדם.

 

אם יוסף משיתא הפך ברגע קט מפושע ישראל לקדוש ולמוסר נפש, מה איתנו?!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן