“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- להיות כהן גדול

תקציר המאמר:

"סיפור לפרשת השבוע תצווה". על גוי שבא להתגייר בשביל להיות כהן גדול וללבוש בגדי כהונה. כיצד ענו לו בית שמאי וכיצד ענוהו בית הילל. ומסקנתו לבסוף...

להיות כהן גדול 

 

"ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד.."

 

מעשה

בנוכרי אחד שהיה עובר מאחרי בית המדרש, והנה שומע הוא קול סופר שהיה אומר: "ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד..".  

 

שאל אותו גוי: הללו למי?  אמרו לו: לכהן גדול. 


אמר אותו נכרי בעצמו, אלך ואתגייר, בשביל שישימוני כהן גדול.  

 

בא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שתשימני כהן גדול. דחפו באמת הבנין שבידו. 


בא לפני הילל – גיירו.  אמר לו: כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע טכסיסי מלכות? לך למוד טכסיסי מלכות. 

 

הלך וקרא, כיון שהגיע "והזר הקרב יומת", אמר לו: מקרא זה על מי נאמר?  אמר לו: אפילו על דוד מלך ישראל.

נשא אותו גר קל וחומר בעצמו: ומה ישראל שנקראו בנים למקום, ומתוך אהבה שאהבם קרא להם "בני בכורי ישראל" – כתוב עליהם "והזר הקרב יומת", גר הקל שבא במקלו ובתרמילו – על אחת כמה וכמה! 


בא לפני שמאי, אמר לו: כלום ראוי אני להיות כהן גדול? והלא כתוב בתורה והזר הקרב יומת! 


בא לפני הלל, אמר לו: "ענוותן הלל, ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינה" [שבת לא א].

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן