“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- לבטל את השכחה

תקציר המאמר:

"וורט קצר לפרשת תצווה". מדוע מצווה הקב"ה את משה ויקחו אליך שמן זית זך?! הרי השמן זית לא נועד למשה אלא למנורה?!. ביאור נפלא של ה'שארית יעקב' להסבר על סגולתו של שמן הזית ולשם מה היה חובה להשתמש בסגולה זו דווקא לאחר מתן תורה...

לבטל את השכחה

 

"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך"

 

מובא במדרש שיר השירים א, טו:

בשעה ששמעו ישראל (במעמד הר סיני) "אנכי ד' אלוקיך" (שמות כ, ב) נתקע תלמוד תורה בלבם והיו למדים ולא היו משכחין.

ובשעה ששמעו "לא יהיה לך" נעקר יצר הרע מלבם, באו ואמרו למשה תהיה אתה שליח בינותינו, "דבר אתה עמנו ונשמעה ועתה למה נמות" (שם טו) חזרו להיות לומדים ושוכחים, וחזר יצר הרע למקומו…

 

בנוסף מובא בגמרא מסכת הוריות דף יב:

"שמן זית יפה לשכחה" דהיינו השמן זית משפר ומחדדד את הזיכרון.

 

על פי זה מסביר השארית יעקב:

לכן אמר הקב"ה למשה בשביל "ואתה תצווה" – שהדיבור יהיה על ידך ולא ע"י הקב"ה שיחזור היצר הרע ויהיו לומדים ושוכחים לפיכך "ויקחו אליך שמן זית זך" בכדי לבטל השכחה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן