“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- חכמים היזהרו בדבריכם!

תקציר המאמר:

"מוסר מפרשת השבוע תצווה". שלא יקלל האדם את עצמו אפילו בתנאי – שאם לא יהיה כך וכך יקרה לו כך וכך? ואיזה לקח מבקש ה' ממשה רבינו ללמד את בני ישראל? ביאור נפלא של הרב מאיר וולך בספר מעין השבוע..

חכמים היזהרו בדבריכם!

 

"ואתה תצוה את בני ישראל"

 

שמו של משה רבינו עליו השלום לא נזכר בפרשתנו, משום שבתפילתו על בני ישראל אמר שאם הקדוש ברוך הוא לא יסלח להם על חטא העגל – אינו רוצה ששמו ייזכר בתורה: "מחני נא מספרך אשר כתבת".

ודיבורו – למרות שהיה על תנאי – עשה רושם, ושמו נמחה מן הפרשה.

 

וכתב הרב "שפתי כהן" זצ"ל, מגורי האר"י הקדוש:

שמכאן נלמד מוסר גדול, שלא יקלל האדם את עצמו אפילו בתנאי – שאם לא יהיה כך וכך יקרה לו כך וכך – שהרי אפילו משה רבינו, שמסר נפשו למען עם ישראל, ולמענם אמר "מחני נא מספרך" אם לא ימחל חטאם – והחטא נמחל – ובכל זאת נמחה שמו!

 

וכתב, שזהו שנאמר: "ואתה תצווה את בני ישראל", תלמדם לקח זה עצמו: ראו ששמי אינו מופיע בפרשה זו משום שהוצאתי ביטוי זה מפי.

הזהרו בדבריכם שלא לומר רעה על עצמכם, ועל שום אדם!

 

חז"ל הקדושים סיפרו לנו, שכאשר המן הרשע הכין את העץ לתליית מרדכי הוא מדד את עצמו ביחס לעץ, לראות האם מתאים הוא לייעודו.

יצאה בת קול מן השמים שהעץ אכן מתאים לו, והוא אמנם נתלה עליו…

 

מובא בספר "מעיין השבוע":

והנה, אין ספק שהמן הרשע ראוי היה להתלות, אבל מעשה זה, הוא שהחיל עליו את דינו…

כמה יש לנו אפוא להיזהר בהוציאנו מפינו חלילה ביטויים העלולים להפלילנו במרום!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן