“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- הרימון הדומם

תקציר המאמר:

"וורט לפרשת השבוע תצווה". את הקול שבמעיל השמיעו הפעמונים, אם כן לשם מה היו גם רימונים שאינם משמיעים כל קול ולא התבאר מה עניינם?! וביאורו הנפלא מספר "להבין ולהשכיל"

הרימון הדומם

 

"פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון על שולי המעיל סביב והיה על אהרן לשרת"

 

הגמרא במסכת ערכין טז:

"מעיל מכפר על לשון הרע אמר הקב"ה יבוא דבר שבקול ויכפר על מעשה הקול".

 

היה החפץ חיים זצ"ל שואל:

את הקול שבמעיל השמיעו הפעמונים, אם כן לשם מה היו גם רימונים שאינם משמיעים כל קול ולא התבאר מה עניינם?!

 

והוא תירץ:

אלא, בגמסכת חולין פט. נאמר: "מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם, יכול אף בדברי תורה כן?, תלמוד לומר צדק תדברון"

הרי שתפקיד הדיבור הוא ללמוד תורה וכאשר אינו יכול לדבר, עליו לשים עצמו כאלם.

 

זה מה שנרמז ברימונים שליד הפעמונים לסירוגין, שעל האדם שאינו לומד תורה מאיזו סיבה שהיא לשתוק, ואז, כאשר הוא מתנהג באופן זה, אז "ונשמע קולו בבואו אל הקודש" שיתקבלו מעשיו הטובים תורתו ותפילותיו לרצון.

 

כותב רבי דב יפה שליט"א משגיח ישיבת כפר חסידים וקול יעקב:

זו גם הסיבה, שנעשה הפעמון מזהב לרמז שנוציא מפינו רק דיבורים שהתורה הורתה לדבר ואלו, נחמדים מזהב ומפז, דברי תורה.

 

וגם היות שנשמתו הטהורה של האדם היא כזהב ולכן עליו לדבר דברים המתאימים לזהב והם דברי תורה ותפילה ומעשים טובים…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן