“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תפילה מעומק הלב למצות מהודרות בפסח

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לפסח". החומרות הרבות והידורי ההלכה הרבים והנפלאים שנוהגים באפיית המצות ובשמירתן בערב פסח יש להתפלל שאכן נצליח לעמוד בהם... סיפור על הגאון רבי יצחק זאב הלוי סולוביציק זצ"ל על תפילה של יהודי שנענתה מיד...

תפילה מעומק הלב למצות מהודרות בפסח

 

בליל הסדר מצווים אנו לאכול מצה. המצות שאוכלים בליל הסדר לשם קיום מצוות אכילת מצה ואף מברכים עליהן בליל התקדש החג נקראות: "מצות מצווה".

 

יש קוראים "מצות מצווה" גם למצות שאופים בערב פסח אחר הצהריים במיוחד בשביל "ליל הסדר" .

 

ידוע היה הגאון ר' יצחק זאב הלוי סולוביצ'יק בחומרות הרבות ובהידורי ההלכה הרבים והנפלאים שנהג באפיית המצות ובשמירתן.

 

שנה אחת עמד חסיד אחד בעת שהרב מבריסק אפה את מצוותיו, והתבונן ברב ובבני משפחתו העוסקים במלאכה בכל נפשם ומאודם.

 

לאחר שסיימו את אפיית המצות ניגש אותו חסיד אל הרב וביקש לשוחח איתו. נענה הרב ברצון.

 

אספר לך סיפור, אמר החסיד

מעשה שהיה באדמו"ר אחד, שהלך לאפות מצות במיטב ההידורים. באותה מאפיה ובאותו זמן בו אפה הרב את מצותיו, אפה גם יהודי פשוט את מצותיו הוא.

 

הביט היהודי הפשוט באדמו"ר, ראה את ההידורים המחמירים, ובהיותו איש פשוט נשא את עיניו למרום ואמר: "ריבונו של עולם, אין בכוחי להדר כל כך באפיית המצות, כיון שאינני יודע את ההלכות על בוריין, כי איש פשוט אני, אולם בקשה אחת אבקש, שיהיו המצות שלי כמו המצות של הרבי!"…

 

שמע הרבי את הדברים היוצאים מעומק הלב, ניגש אל אותו יהודי פשוט וביקש ממנו אם יסכים להחליף עמו במצות.

מצות כאלה, אמר הרבי, שמעורבת בהן תפילה מעומק ליבו של יהודי, הן המהודרות ביותר.

 

כשסיים אותו חסיד את סיפורו, שאל את ר' יצחק זאב: "ומה הרב אומר על הסיפור הזה?"

 

אומר אני, השיב הרב מבריסק, שתפילתו של אותו יהודי נענתה מיד!…

 

פסח כשר ושמח

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן