“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תזריע- מילה גדולה משבת!

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לפרשת שבוע תזריע" ההכרעה בוויכוח הגדול מי יותר גדול שבת או ברית המילה ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת תזריע"...

מילה גדולה משבת!

 

"וביום השמיני ימול את בשר ערלתו"

 

באוצר המדרשים עמוד רכ"ב מובא:

שהיו מצוות שבת ומילה מתדיינות ומתווכחות זו עם זו, אמרה שבת: אני גדולה ממצות מילה שהרי בי שכלל הקדוש ברוך הוא את השמים ואת הארץ, שנאמר: "ויכל אלוקים ביום השביעי"!

 

אמרה לה המילה: אני גדולה ממך! שאלמלא אני לא נברא העולם, שנאמר (ירמיה ל"ג כ"ה): "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי".

 

אמר רבי יהודה בן רבי שלום משל למה הדבר דומה:

לשני שרים שגרו בארמון המלך, ולא היה העם יודע לקבוע איזה מהם גדול וחשוב מחברו! יום אחד יצא המלך בשיירה מהארמון והנה ראו כולם ששר אחד הולך לפני האחר.

הבינו כולם כי ההולך בראש הוא חשוב במעלתו על פני חברו.

 

כן הוא גם הנמשל:

 נפסק להלכה שברית המילה בזמנה דוחה שבת, ואם מצות השבת נדחית בגלל המילה, מוכח שמצות המילה גדולה מן השבת!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן