“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תזריע- ללמוד מהי הדרך הנכונה

תקציר המאמר:

"וורט לפרשת תזריע". שלושת הדברים שמעכבים את האדם מלהתעלות בעבודת הבורא. והצורך ללכת לרב ומורה הוראה על מנת שיתווה לנו את הדרך הנכונה שהקב"ה רוצה שנלך בה מפסוק בפרשת השבוע...

ללמוד מהי הדרך הנכונה

 

אדם כי יהיה בעור בשרו שאת וספחת או בהרת…והובא אל אהרון הכהן אל אחד מבניו הכוהנים" (יג, ב)

 

בעלי מחשבה ביארו את הפסוק באופן הבא:

 

ישנם שלושה דברים שמעכבים את האדם מלהתעלות בעבודת ה' וושלשתם נלמדים באופן הבא:

 

"שאת"- זוהי מידת ההתנשאות והגאווה. שכאשר האדם מתגאה הוא חושב לעצמו שהוא כליל השלמות.. ואין לו עוד ממי ללמוד…

 

"ספחת"- מלשון הסתפחות = התחברות לחבר רע. חברות שגורמת לנו ירידה ברוחניות וכמו שאמרו חז"ל  (סוטה א,ד): "הרבה שכנים רעים עושים"…

 

"בהרת"- מלשון: בהיר. כשהאדם חושב שהכל ברור ונהיר לו, ממילא איננו צריך למורה הוראה "אם הכל ברור אז למה?!"…

 

מי שיש בו את שלושת המידות הללו, יש לו תקנה אחת: "והובא אל הכהן" כדי שזה יאמר לו דברי כיבושין ויורה לו דרך בעבודת ה'.

 

ומדגישה התורה שאין הכוונה נזקק החוטא דווקא אל אהרון הכהן, אלא יכול הוא להגיע גם  "אל אחד מבניו הכוהנים" אל כל רב ומורה הוראה שיש בסביבתו על מנת שילמד אותו מהו רצון ה' ומהי הדרך הנכונה לעלות במעלות התורה והיראה…

 

כל "נגע" ניתן להופכו על ידי הדרכה נכונה ל- "ענג"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן