“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תזריע- כל החיים שלך נמצאים בפה!

תקציר המאמר:

"פרשת תזריע דרשה קצרה". הפרשה מדברת בדיני הטומאה של היולדת ומיד עוברת לעיקר הפרשה העוסקת בנושא נגע צרעת. למה פותחת התורה בדיני יולדת, ומשם עוברת לעסוק בדיני הצרעת מה הקשר בין יולדת למצורע?! ביאור נפלא של הרב רוזנבלום

כל החיים שלך נמצאים בפה!

 

הפרשה פותחת בדיני יולדת: "אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר…" ואחר כך ממשיכה ומדברת בדיני הטומאה של היולדת, התורה מדברת על שני סוגי הלידה כשהיא יולדת זכר, או כאשר היא יולדת נקבה.

 

מתוך שישים ושבע הפסוקים שבפרשה, חמישים ותשע פסוקים, עוסקים בדיני צרעת, וחוץ מזה, עוסקת התורה בפסוקים בטהרת היולדת…

 

כל אחד שואל את עצמו: 

למה פותחת התורה בדיני יולדת, ומשם עוברת לעסוק בדיני הצרעת?

שהתורה תקדיש פרשה בפני עצמה לתורת המצורע – צרעת הגוף … צרעת הבגד … צרעת הבית, ודיני הטהרה שלהם, ולא לחבר אותם לדיני היולדת.

 

אבל אם אנחנו רואים, שהתורה פתחה בדיני הלידה, כאשר התורה מתכוונת לעסוק בדיני צרעת, סימן שיש קשר בין עניין הלידה, לבין העניין של הצרעת, ואנחנו רוצים לנסות ולהבין, מה החיבור שישנו בין דיני הצרעת, לבין דיני היולדת?

 

נתבונן בדברי הרמב"ן, שמופיע בקטע האחרון של פרשת בֹא:

וכוונת כל המצות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו, וכוונת רוממות הקול בתפלות וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום שיתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו …

 

אם אלה הדברים נוכל לענות:

כאשר הקב"ה פתח את פרשת תזריע, בתורת היולדת, ולאחר מכן, מקדיש את הפסוקים שעוסקים בפרשת תזריע, בנושאי צרעת הגוף וצרעת הבגד, התורה באה לומר לנו דבר אחד – מטרת בריאת האדם – אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר – בלידת הזכר הזה, בא המלאך ונותן מכה על הפה, ואומר לו – תשמע, בעולם הזה, תפקידך לעסוק בעמל תורה, בעמל תפילה… זה היסוד שלך!

 

ולכן מביאה לך הגמרא במסכת נידה, את כל תהליך הלידה, לא מבחינה פיזית ולא מבחינה ביולוגית, אלא אומרת לך בזה הגמרא – תדע לך, שלפני שיוצא האדם מרחם אמו, בא מלאך ומשכח לו את כל התורה שלמד… 

 

אתה יודע למה?

 

כי כל זמן שהוא היה ברחם אמו, אז לא הייתה לו את החציצה של הגוף, כי כולו היה רוחני… אבל ברגע שהוא יצא החוצה, כולו הפך להיות גשמי, ובא מלאך ומכניס בו נשמה.

בא המלאך ואומר לו – התפקיד שלך בעולם הזה, הוא לשבת ולהתייגע בתורה!

 

לכן, בכוונת מכוון פתחה התורה בלידת תינוק – אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר, ולאחר מכן בפרשת מצורע, ללמד אותנו מה כוחו של הפה – תראה מה כוחו של הפה באדם, שמסוגל לחולל!

 

אדם בדיבורים אסורים שלו, יכל להשבית עולמות, יכל להחריב משפחות, יכל לעורר מחלוקות בכל מקום ומקום… כמו שחז"ל אומרים – מָוֶת וְחַיִּים בְּיַד לָשׁוֹן – ללמדך, שכל החיים שלך נמצאים בפה!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן