“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תזריע- כוחה של רכילות

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת תזריע". ה"חפץ חיים" הסביר לסובבים אותו מהי כוחה של רכילות...

כוחה של רכילות

 

"וראה הכהן את הנגע… נגע צרעת הוא"

 

אמרו חז"ל במסכת ערכין ט"ז:

צרעת באה על חטא לשון הרע.

 

פעם אחת אמר ה"חפץ חיים" לשומעיו:

צאו וראו כמה איום ונורא כוחה של הרכילות! דבר זה אתם למדים מן הדואר. רוצה אדם לשגר מכתב לחברו, עליו להכין מעטפה ולרשום עליה את שמו של חברו ושם משפחתו וכתובתו המדויקת, שם העיר ושם המדינה, אחרי כן עליו להדביק בול.

 

והיה, אם טעה בכתובת או בשם או במחירו של הבול, העברתו של המכתב מתעכבת.

ואפילו אם לא טעה ועשה הכול כשורה, עדיין אין הוא יכול להיות בטוח שהמכתב בוודאי יגיע, שהרי הרבה מכתבים אובדים בדרך…

 

מחמת מורכבות העניין העמידה הממשלה משרד מיוחד האחראי על העברת המכתבים, משרד הדואר, ובו עובדים עשרות פקידים, מכונות מכוניות, משאיות ומטוסים עומדים לרשותם.

 

היפוך הדברים הוא ברכילות

 

אמר ה"חפץ חיים" אם נכשלת ודברת דבר רע על פלוני, אף על פי שלא הזכרת שמו אלא ברמז, ולא הזכרת את מקום מגוריו ולא את שם עירו, ולא שילמת לאיש דמי העברה ואין מי שממונה על כך במיוחד, אף על פי כן אתה יכול להיות בטוח שהדברים הרעים שאמרת על פלוני סופם להגיע לאוזניו של פלוני!

 

זהו כוחה של רכילות…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן