“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תזריע- חיזוק האמונה מנגעי השיער

תקציר המאמר:

"סיפור לפרשת השבוע תזריע". סיפור יפה שמביא המדרש על אשת כהן שלימדה אותו על אמונה וביטחון בהקב"ה ומנעה ממנו בחכמתה לטוס לחו"ל לחפש פרנסה שם...

חיזוק האמונה מנגעי השיער

 

"אדם כי יהיה בעור בשרו…" 


במדרש מובא על פסוק זה:

זה שאמר הכתוב (איוב לח כה): "מי פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קולות"

 

אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי:
בערביא קורין לשיער – שטפא, שכל שיער ושיער שבאדם, ברא לו הקדוש ברוך הוא מעין בפני עצמו.

 

לפי שאיוב קורא תגר ואמר: אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חנם (איוב ט,יז). האם על חינם הקדוש ברוך הוא הביא את כל הייסורין האלו עלי. 


אמר לו אליהוא: חס ושלום, חלילה לאל מרשע ושדי מעול (שם לד י), אלא כי פועל אדם ישלם לו וגו' (שם שם יא), בכל מידה שהוא מודד, הוא מביא עליו.

 

רבי אבין אביו בשם רבי אבא בר כהנא אומר:
אין הקדוש ברוך הוא מודד בבת אחת, שנאמר: "כי פועל אדם ישלם לו".

 

אמר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב: אפילו השער שעליך, מעין עשיתי לו ומידה נתתי לו, מי פלג לשטף תעלה וגו' (איוב לח כה).

 

והמדרש מביא מעשה:

 בכהן אחד שהיה רואה את הנגעים. מטה ידו, בקש לצאת לחוצה לארץ. 


קרא לאשתו אמר לה: "בשביל שבני אדם רגילין לבא אצלי לראות את הנגעים, קשה עלי לצאת מעליהם. אלא בואי ואני מלמדך שתהא רואה את הנגעים. 


אם ראית שערו של אדם שיבש המעין שלו, תהא יודעת שלקה. לפי שכל שער ושער, ברא לו הקדוש ברוך הוא מעין בפני עצמו שיהא שותה ממנו.
יבש המעין, יבש השער". 


אמרה לו אשתו: ומה אם כל שער ושער, ברא לו הקדוש ברוך הוא מעין בפני עצמו שיהא שותה ממנו. אתה שאתה בן אדם, כמה שערות יש בך, ובניך מתפרנסין על ידך, לא כל שכן שיזמן לך הקדוש ברוך הוא פרנסה?!

 

לפיכך לא הניחה אותו לצאת חוצה לארץ…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן