“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תזריע- גדולתה של ברית המילה

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת תזריע". "וביום השמיני ימול בשר עורלתו" על גדולתה של ברית המילה ניתן ללמוד מסיפור על הרב מבריסק - רבי יצחק זאב הלוי סולובייציק זצ"ל בברית לאחד מנכדיו...

תזריע- גדולתה של ברית המילה

 

גדולתה של ברית המילה – מצווה חשובה מאד

 

 מסופר על הרב מבריסק רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל

 

שפעם אחת התקיימה בביתו ברית מילה לאחד מנכדיו.

בסיומה של הברית ניגש המוהל אל הרב ואמר: "נו… ברוך ה' שזכינו לקיים מצוות ברית מילה ועוד בבית הרב ואחד מצאצאיו…"

 

התפלא הרב ותהה: "למה כוונתך?! האם אתה חושב שקיומה של ברית בביתי ולנכדי שונה היא מחשיבות ברית אחרת?!

 

אמשול לך משל למה הדבר דומה:

 

מלמד תינוקות שהיה עושה מלאכתו נאמנה אולם, שכרו היה זעום וכל ימיו היה עני ואביון. פעם אחת התבטא המלמד: "אם היה לי כל אוצרותיו של רוטשילד הייתי עוד יותר עשיר ממנו.."

תלמידיו התפלאו ושאלו: "למה כוונתך?!

המלמד השיב בחיוך: "דמיינו רגע!… למעשה יהיו לי את כל אוצרותיו של רוטשילד, אבל בנוסף יהיה לי גם את המשכורת שאני מקבל בתור מלמד"…

 

כן הוא הנמשל, גם במצוות ברית המילה:

 

מצווה זו כה חשובה לאין ערוך עד כדי שאין ערך וחשיבות כלל לייחוסו של הנימול…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן