“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמיני- שמחה ולא מיין

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לפרשת שמיני" שמביא הרב רבנשטיין של איסור שתיית יין לכהנים מהטעם שהכהנים המשרתים בבית המקדש - מהם ה' דורש שמחה אֲמתית הנובעת מהכרה באשר טמון במצוות התורה, ולֹא שמחה מדומה משתיית יין...

שמחה ולא מיין

 

"יין ושכר אל תשת אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו"

 

בספר לאור הנר מבואר פסוק זה פירוש השל"ה בדרך רמז כך:

יהודי השומר תורה ומצוות צריך שיהא שרוי תמיד בשמחה פנימית אֲמתית. "אֲשר יעֲשה אתם האדם וחי בהם" – עֲשית המצוות צריכה להיות מתוך שמחה וחיות פנימית. שקיום מצוות לֹא יראה עליו כמשא כבד ומעיק.

 

ומה יעשה אדם שאינו מצליח להשיג את האושר הטמון בקיום המצוות ואינו שמח בהן? ישנן כמה וכמה דרכים להגיע לאותה שמחה שחפצים בה, ואחת מהן – על ידי שתית יין המשמח לבב אֱנוש.

               

אומר הקב"ה: הכוהנים שמשרתים בביתי – מהם אֲני דורש שמחה אֲמתית הנובעת מהכרה באשר טמון במצוות התורה, ולֹא שמחה מדומה משתיית יין…

 

זו, אם כן, כוונת הכתוב: "יין ושכר אל תשת בבאֲכם אל אוהל מועד".

ועם כל זה – "ולֹא תמתו" – שתהיה בכם שמחה אֲמתית ולֹא כזו שבאה מיין.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן