“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמיני- לשבת שבעה לפני הלוויה הייתכן?!

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת השבוע שמיני". הייתכן שאהרון ומשה ישבו שבעה על נדב ואביהו לפני שהם מתו. וביאור נפלא של ה"אוזניים לתורה" על המדרש הזה המציג את חשיבותם של נדב ואביהו בעיני הקב"ה...

לשבת שבעה לפני שהאדם נפטר הייתכן?!

 

מדרש תנחומא בתחילת פרשת שמיני:  

"זה שאמר הכתוב, שומר מצוה לא ידע דבר רע (קהלת ח ה). מי היה. זה אהרן שנאמר, ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים, ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה. 

 

אמר להם משה לאהרן ולבניו, שמרו אבלות שבעת ימים עד שלא יגיע בכם. ושמרתם את משמרת ה', שכך שמר הקדוש ברוך הוא שבעת ימי אבילות עד שלא הביא את המבול, כביכול. 

 

ומנין שנתאבל?

 

שנאמר, וינחם ה' כי עשה את האדם ויתעצב אל לבו (בר' ו ו). ואין עציבה אלא אבל, שנאמר, ותהי התשועה ביום ההוא לאבל על ישראל כי אמר העם כי נעצב המלך על בנו (ש"ב יט ג)… וכן הוא אומר לאהרן ולבניו, כשם שנתאבל הקדוש ברוך הוא על עולמו עד שלא הביא את המבול, אף אתם שמרו את ימי האבל עד שלא יגיע בכם. היו משמרים ולא היו יודעים על מה משמרים

 

כמה שנאמר, שומר מצוה לא ידע דבר רע. ועת ומשפט יודע לב חכם (קהלת ח ה), זה משה, שכבר אמר לו הקדוש ברוך הוא, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי (שמו' כט מג), מתקדש אני שם במכבדי. 

 

והיה משה משמש כל שבעת ימי המלואים. והיה מתירא לומר שמא מדת הדין פוגעת בו, שנאמר, ונקדש בכבודי. ולא עשה, אלא אמר לאהרן, שמרו אבל שבעת ימים. אמר לו, למה. אמר לו, כך אמר לי הקדוש ברוך הוא, כי כן צויתי. 

 

כיון ששמרו שבעת ימי האבל ובא יום השמיני, נכנסו נדב ואביהוא להקריב, פגעה בהן מדת הדין ונשרפו, שנאמר, ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו לפני ה'. 

 

בא משה ואמר לאהרן, הוא אשר דבר ה' לאמר בקרובי אקדש. 

 

והיכן דיבר? 

 

במדבר סיני, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. וכן אמר משה לאהרן, העת שאמר לי בקרובי אקדש, חשבתי כי בי או בך יפגע, ועכשיו אני יודע כי הם גדולים ממני וממך. 

 

וידום אהרן, היה לו הדבר לנחמה. לכך נאמר: "שומר מצווה לא ידע דבר רע"

 

רבנו בחיי שואל: 

ממתי אדם יכול לשבת שבעה לפני שקרוב המשפחה שמת?!


והוא עונה

כל הסיבה שלא ניתן לעשות זאת, היא מכיוון שאיננו יודעים מתי הוא ימות.

 

אבל הקב"ה ידע בדיוק מתי הוא יהרוג את נדב ואביהו ולכן הוא מבקש שישבו שבעה לפני… ובאמת קמו ביום השמיני והלכו ללוויה. 

 

כפי שאומר המדרש: חמישה אנשים יושבים שבעה ולא יודעים על מי…

 

 

אוזניים לתורה מציג את חשיבותם של נדב ואביהו בעיני הקב"ה בדרך מיוחדת לאור המדרש:

שהרי המדרש עושה הקבלה בין השמדת דור המבול לבין נדב ואביהו – צריך להבין  כמה הם היו יקרים לו כמו כל העולם כולו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן