“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמיני- לעשות לכבודו של הקב"ה

תקציר המאמר:

"סיפור עם מוסר השכל לשבת שמיני". רעיון שהביא הצדיק רבי משה מקוזניץ זצ"ל על קיום המצוות באופן שיהיו לכבוד ה' ולא לכבד בהן את עצמנו... סיפור הממחיש זאת יפה לפרשת שמיני שסיפר "הרב פינחס קזיוף" שליט"א...

לעשות לכבודו של הקב"ה

 

"זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'"

 

הצדיק רבי משה מקוזניץ זצ"ל אמר פעם שמהפסוק זה אנו למדים הנהגה חשובה:

 

שכמתעורר הספק בליבו של אדם בדבר פעולה כל שהיא שהוא חפץ לעשות האם זו מצווה
או חלילה להפך עליו לבחון האם ממעשה זה יהיה כבוד לה' או כבוד לעצמו…

 

דבר זה מרומז בפסוק: "זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו", רק אם נראה שיצא מזה כבוד שמים "וירא אליכם כבוד ה'…"

 

הרב פינחס קזיוף שליט"א הביא סיפור שהוא משל שממחיש זאת בצורה טובה:

 

עשיר אחד נתבקש לתרום עבור חולה הנמצא במצב קשה וזקוק לניתוח שיציל את חייו. הוא הסכים לתרום סכום עתק של מיליון שקלים ובלבד שיפרסמו זאת בכל כלי התקשורת. 

 

בלית בררה עשו כמבוקשו – הוא נתן את הסכום והציל את חייו של אותו יהודי.

 

בשכנות לעשיר גר יהודי פשוט וחסר אמצעים, יום אחד כשיצא מבית המרקחת השכונתית, ראה יהודי בוכה. "מה לך?!" שאל, 

 

והלה ענה לו: "קיבלתי מרשם מהרופא ומסתבר שאני זקוק לתרופה שתציל את חיי וחסרים לי 10 שקלים, לא אספיק להגיע לביתי ולחזור עד שיסגרו כאן… ואם לא אקח את התרופה היום מצבי יחמיר…"

 

מבלי להסס הוציא מיודענו את עשרת השקלים וזה קנה את התרופה שבדיעבד הצילה את חייו…

 

לאחר 120… עלו שני השכנים לשמים והנה קוראים לכל אחד על פי חשיבותו לפי הסדר.

 

קם המלאך והכריז: "מכיוון ש"כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא" נתחיל באלו שהצילו אדם ממוות" העשיר חיכך  ידיו בהנאה ורמז לשכנו בקריצת עין כאומר: "שים לב איך הם קוראים לי עכשיו"… 

 

והנה הראשון נקרא דווקא השכן שהציל יהודי בכך שנתן לו לקנות תרופה.

 

העשיר נדהם ושאל: "סליחה בכמה כסף מדובר?!" המלאך בודק ברישומים ומשיב לו: "עשרה שקלים".

 

התקומם העשיר וצעק: "וכי זה עולם האמת?! האם משווים אתם עשרה שקלים שלו למליון השקלים שלי?!"

 

ענה לו המלאך: "כאן זה עולם האמת! כאן מסתכלים גם לשם מה נעשתה המצווה… האם לכבוד ה' או לכבודך… 

 

אתה עשית את זה כדי לפרסם את עצמך ולשם כבודך האישי – הוא עשה זאת על מנת להציל יהודי…"


זהו שאמר הצדיק מקוזניץ זצ"ל עלינו לבחון בכל דב האם ממעשה זה יהיה כבוד לה' או כבוד לעצמנו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן