“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמיני- לבכות על נדב ואביהו

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת שמיני". הצורך לבכות על נדב ואביהו עד כדי הבטחתו של רשב"י: "וכל המצטער על מיתת בני אהרון ובוכה עליהם, מובטח לו שיקויים בו: "וסר עוונך וחטאתך תכופר" ולא ימותו בניו בחייו, יראה זרע ויאריך ימים..."?!

לבכות על נדב ואביהו

 

מיתת בני אהרון – אובדן אדיר

 

קשה לומר שבני אהרון חטאו שאם היה כך, הרי שלא היינו קוראים את חטאם בכל שנה ביום הכיפורים…

 

הזוהר בפרשת אחרי מות:

בזמן קריאת התורה ביום-הכיפורים הרשב"י מבטיח: "וכל המצטער על מיתת בני אהרון ובוכה עליהם, מובטח לו שיקויים בו: "וסר עוונך וחטאתך תכופר" ולא ימותו בניו בחייו, יראה זרע ויאריך ימים…"


אם הם חטאו מדוע צריך לבכות עליהם?!


הרב יוסף מסלאנט מבאר:

לא היה ולא יהיה כמו דור דעה = דור המדבר. ב-40 שנה עשו רק 10 עברות שנאמר: "וינסו אותי זה עשר פעמים…"  – רק 10 פעמים במשך 40 שנה זה דור של צדיקים גמורים ומי לא היה רוצה להיות מנהיג של דור כזה?!… (כשם שהצדיק מרומם את הדור כך הדור מרומם את הצדיק…) 

 

נדב ואביהו השתוקקו להנהיג את דור המדבר ולהתעלות כמו משה ואהרון…

 

אם כן למה מתו? 

 

מכיוו שסגנון הדיבור לא היה ראוי. שאמרו: "מתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה ננהיג את הדור".. והקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה…

 

הרשב"ם, החיזקוני, הרא"ש ועוד: מדוע דווקא ביום הזה מתו?

 

מכיוון שהקריבו "אש זרה אשר לא ציווה אותם" דווקא היום לא ציווה כי משה רצה שיראו שהאש יורדת משמים… – לא שאלו את משה – הורו הלכה בפני רבם.
לנדב ואביהו אין ילדים אין המשך… הם הביאו את הפחד והמורא לעם ישראל – הנפילה הייתה עצומה… מי שמבין את ההפסד ובוכה על אובדנם, הרי שלמה שהם לא זכו – אתה תזכה:

 

"וסר עוונך וחטאתך תכופר" ולא ימותו בניו בחייו, יראה זרע ויאריך ימים…"

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן