“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמיני- כוחו של הרגל במורא מקדש

תקציר המאמר:

"מה היה חטאם של נדב ואביהו"? מגוון מפרשים העונים על השאלה הזו ומסקנה אחת ברורה: ההרגל מביא את האדם לטשטש את היראה שלו מדברים שבקדושה... "רעיון לדבר תורה לפרשת שמיני".

כוחו של הרגל במורא מקדש

 

מה היה חטאם של נדב ואביהו?

 

יש מגוון דעות: נכנסו לפני ולפנים, ללא קידוש ידים ורגלים, ללא בגדים-מעיל, שתויי יין, לא התחתנו, לא הביאו ילדים…


רבי עובדיה מברטנורא שואל

מדוע מחפשים במה הם חטאו? הרי כתוב: "בהקריבם אש זרה לפני ה'.." למה לחטט במה חטאו?!

 

מגיד מיישרים להבית יוסף

שאל את המלאך המגיד מה הסיבה האמיתית למותם של נדב ואביהו? והמלאך אמר לו שחז"ל חיפשו מהי הסיבה (יש 11 סיבות במדרשים) כיוון שלא היה בכל אחת מהן סיבה מספקת לחייבם מיתה


אלא כל הסיבה היא החטא של אהרון ותפילה עושה מחצה ולכן רק שניים מתו ולא כולם. ועוד לומר שהיו גדולים ממשה ואהרון והקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה…

 

ובנוסף המשכן צריך להתקדש ע"י מות אל אחד מגדולי ישראל "וסביביו נשערה מאד"

 

 

אור החיים

מיתת נשיקה היא שהקב"ה בא לצדיק דבק בו ולוקח אותו. נדב ואביהו התקרבו לה' למרות שידעו שימותו אבל כל חפצם היה להדבק בה' גם במחיר של מוות…

"כי לא יראני האדם וחי" בין גדול ובין לקטן. 

 

יצחק ראה בעקדה את הקב"ה והקב"ה המיר לו את עונש המוות בעיוורון. סומא חשוב כמת…

 

פרדס יוסף

למה לא המיר גם לנדב ואביהוא את עונש המוות? אלא שלא היו להם ילדים והם בהגדרה היו חשובים כמתים ולכן לא הייתה בררה אלא להמיתם בפועל…

 

מדרש

במתן תורה על נדב ואביהוא ושבעים הזקנים נאמר: "ויראו את אלוקי ישראל…" הם ראו את הקב"ה ונתחייבו מיתה. 

 

אך הייתה שמחת התורה לכלל ישראל אמר הקב"ה אני לא יקלקל לכולם את השמחה שלהם בשמחה שלי אגבה את חובם ובחנוכת המשכן זה השמחה של ה' ושם נגבה חובם והם מתו ו70 הזקנים מתו מאוחר יותר כאשר: "ויהי העם כמתאוננים…"

 

יש כלל בבית המקדש: הבא דרך שער צפון יצא דרך שער דרום… מדוע?

 

ואומר היעב"ץ

כדי שלא יהיה רגילות והאפקט של מורא מקדש ירד… 


"והייתי לכם לאלוקים" ברגע שנפחד מהקב"ה לא נרגיש שאנחנו בבית אזי לא תהיה לנו זחיחות הדעת…

 

האדמו"ר מקוצק:

חשבתי שהבלנים במקווה יהיו בעלי מחשבה נקייה שהרי כל מחשבה זרה שתהיה להם מיד ירדו לטבול במקווה – מסתבר שכל מחשבתם אל הסולר והכלור…


חשבתי שהספרנים בספריית בית המדרש, יהיו בעלי ידע נרחב שהרי כל שאלה שתעלה להם מיד יפתחו ספר – מסתבר שאינם יודעים חוץ משמות הספרים מאומה…


חשבתי שהמשמשים את הרבנים יהיו בעלי מידות שהרי רואים הם תדיר את ההנהגות של הצדיק ובעזרתו ירסנו כל מידה רעה – אך מסתבר שכל מחשבתם אל השוחד והממון רכילות ולשון הרע…


ומדוע זה כך כיוון שיש להם הרגל במקום וההרגל מטשטש את האפקט של המורא..


כן אנו בבית הכנסת, בית מקדש מעט אין כבר את ההרגש צלצול טלפון אחד מוציא את האדם משלוותו והתפילה ממנו והלאה… מה קרה? אין מכבדים את המקום וכך זה נראה…


אם נשתדל במורא מקדש – נראה שאנו מסוגלים להתנהג כאן כדבעי מובטח לנו שיבנה בית המקדש השלישי…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן