“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמיני- השפעת האוכל על האדם

תקציר המאמר:

"סיפורים לשבת שמיני". על המאכלים והשפעתם על האדם. שני סיפורים המבארים כיצד אוכל כשר משפיע לטובה על האדם וכיצד אוכל טמא משפיע לרעה על האדם. הדוגמה לכך היא משרה אמנו ומאלישע בן אבויה...

השפעת האוכל על האדם


הרב לוצאטו בספר מסילת ישרים פרק יא' מביא:

"המאכלות האסורות מכניסים טומאה בלבו ובנפשו של אדם עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ממנו. 

 

והוא מה שאמרו: "ונטמתם בם" (ויקרא יא, מג), אל תקרי "ונטמתם" אלא "ונטמתם", שהעבירה מטמטמת לבו של אדם, כי מסלקת ממנו הדעה האמיתית ורוח השכל שהקב"ה נותן לחסידיו, כמו שאמר הכתוב: "כי ה' ייתן חכמה" (משלי ב, ו), והנה הוא נשאר חומרי, משוקע בגסות העולם הזה. 

 

והמאכלות האסורות יתרות בזה על כל האיסורים, כיון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרו. 

 

והנה מי שיש לו מוח בקדקדו, יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים (המורעלים) או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי. כי הנה אם דבר זה יארע, היקל אדם על עצמו לאכול ממנו אם יישאר לו בו איזה בית מיחוש ואפילו חששא קטנה?! ודאי שלא יקל".

 

אוכל טמא משפיע על החשיבה וההשקפה לרעה:

 

במדרש רות רבא פרשה ו' מובא: "אמרו עליו על אלישע בן אבויה, שלא הייתה העזרה ננעלת על איש חכם וגיבור בתורה בישראל כמותו, וכיון שהיה מדבר ודורש בלשכת הגזית או בבית המדרש של טברייא, היו כל החברים עומדים ומאזינים לדבריו, ואחר כך באים כולם ונושקין אותו על ראשו, בשלב מסוים של חייו כפר אלישע בן אבויה בתורה ומאז ואילך הוא נקרא "אחר". 

 

למה? מה קרה?!

 

בתלמוד ירושלמי מובאת הסיבה:

אימו, כשהייתה מעוברת בו, הייתה עוברת על בתי עבודה זרה, והריחה מאותו המין. והיה אותו הריח מפעפע בגופה כארס של נחש. נכנסה וטעמה מאותו תבשיל…

 

בשל אותה טעימה שנכנסה בגופה וניזון ממנה אלישע – ההשפעה הגיע למרות שהיה גדול הדור – תנא שכולם קמו לכבודו…  

 

אוכל כשר משפיע על החשיבה וההשקפה לטובה:

 

אצל שרה אימנו נאמר: "הניקה בנים שרה" ופירש רש"י: מהו לשון בנים ברבים? 

 

אלא שביום המשתה הביאו השרות את בניהן עמהן והניקה אותן. שהיו אומרות לא ילדה שרה אלא הביאה אסופי מן השוק…

 

ומביא המדרש שכל אלו שהניקה אותם לכשגדלו התגיירו…

 

כמה זהירות צריכים בכשרות המאכלים…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן