“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמיני- הזהירות מהחטא

תקציר המאמר:

"משל לפרשת שמיני" המבאר מדוע בחר הקב"ה דווקא ביום חנוכת המשכן לקחת את נדב ואביהו. מה גרם שכאשר ראו בני ישראל חשבו בליבם שכעת יוכלו הם לחטוא ללא בעיה?. וכיצד מות נדב ואביהו היה זה לתועלת עם ישראל...

הזהירות מהחטא

 

"ותצא אש מלפני שם ה' ותאכל אותם וימותו לפני ה'

ויאמר משה אל אהרון הוא אשר דיבר ה' לאמר בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד"

 

המגיד מדובנא הביא משל מאלף להסבר העניין:

 

שר אחד רצה לבנות עיר שתתייחד ביופי ותועלת לכל העולם. הוא תכנן ובנה את העיר על ידי טובי האדריכלים והקבלנים וקבע בה חנויות וגשרים, בריכות ואגמים ונטע בעיר גינות ועצים כדי שלא יחסר ליושבי העיר מאומה מכל הנאות העולם. 

 

לאחר שסיים – פנה השר ליועצו ושאל: "האם חסר בעיר דבר מה שלא עשינו"? "בוודאי" – השיב היועץ החכם "העיר מושלמת אבל חסר בה רופא"! 

 

שמח השר ואמר: אין ספק! אסור לדור בעיר ללא רופא. חיפש השר את הרופא הטוב ביותר והבטיח כי שכרו ישולם ביד רחבה מקופת השר. לבסוף נמצא רופא בעל שם שידע לרפא כל חולי וכל מדווה וסוכם כי חודש הבא יבוא אל העיר בכבוד ראוי.


בהגיע הזמן המיועד התקבצו מכל ערי הסביבה – נשיאים ורוזנים וכל תושביהם כדי לקבל את פני המלך המהולל. 

 

לבסוף שמעו דהרות של סוסים והרופא הגיע אל העיר בשיירה של מרכבות וכירכרות לשמחתם הרבה של כל התושבים. 

 

"האם יש מישהו שאינו חש בטוב מבין הקהל"? שאל השר. "ראשי כבד עלי במקצת" – אמר אחד הנוכחים. "הגישו אותו לרופא"! ציווה השר. 

 

הרופא ביקש כי איש זה יבוא לביתו למען יוכל להשגיח עליו כיאות ובמסירות הראויה… 

 

"כמה בר מזל הוא זה עלה בידו להיות ראשון על כן בוודאי הרופא ישתדל מאוד ברפואתו עד שלא יהיה אדם בריא כמותו הארץ…" אמרו התושבים זה לזה… 

 

לאחר שלשה ימים ששהה האיש בבית הרופא, מת האיש… בעיר קמה מהומה גדולה, כולם בזו לו ויבאש ריחו של רופא בעיני כל בני העיר…

 

זימן השר את הרופא אליו ושאל: "אני לא מבין מה אירע? מדוע איש זה שבק חיים, והרי לא היה כל כך חולה?!  ואם באמת הוא היה חולה מדוע לא הצלחת לרפאו"?!

 

ענה הרופא: "תראה, הוא לא היה חולה אנוש אלא  אני גרמתי לו כך, לתועלת בני העיר. 

 

כשהגעתי ראיתי את ההתרגשות הרבה לקראתי והבנתי שכל התושבים בטוחים כי מעתה הם מחוסנים בפני כל מחלה. 

 

ובשל כך יפריזו לעצמם בשתיית יין ואכילת בשר, יביאו עצמם לסכנת חיים, ונמצא כי אני ממית יותר מאשר מחייה… 

 

לכן כאשר ראו בני העיר כי יש גם כאלו שמתים תחת ידי ימשיכו להיזהר בבריאותם כבראשונה…

 

כן הוא גם הנמשל:

 

לאחר שנבנה בית המקדש ראה הקב"ה כי מן הראוי להכין לעם ישראל גם "רופא" הלא הוא המשכן שירפא את כולם מכל חטאיהם. 

 

כאשר ראו בני ישראל חשבו בליבם שכעת יוכלו הם לחטוא ללא בעיה. 

 

סיבב הקב"ה לנדב ואביהו שביום חינוך המקדש נפגעו שנכנסו שתויי יין ומיד הבינו שניתן גם למות במשכן…

 

ועל זה אמר הכתוב: "בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד"

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן