“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמיני- במה שקלקלנו נתקן!

תקציר המאמר:

"וורט לפרשת שמיני". אם "אין קטיגור נעשה סנגור" הכיצד כיפר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן על ידי עגל זה, על מעשה העגל שעשה?! ביאור נפלא של הספר יפה תואר...

במה שקלקלנו נתקן!

 

"קח לך עגל בן בקר לחטאת"

 

רש"י מבאר:

להודיע שמכפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה על מעשה העגל שעשה

 

מקשים המפרשים:

והרי אמרו רבותינו בתלמוד (ראש השנה כו.): "אין הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים לעבודה בבגדי זהב, שאין קטיגור נעשה סניגור, כי מזהב נעשה העגל", ומטעם זה כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, ואם כן מדוע ציווה כאן לקחת עגל!?

 

מביא 'עיטורי תורה' את הסברו של הספר "יפה תואר":

אימתי אומרים אין קטגור נעשה סנגור, כשהדבר בא על עניין אחר ויש חשש שתקטרג מידת הדין.

אבל אם הדבר בא לכפרה על חטא זה עצמו, אז אדרבא במה שקלקלו צריכים לתקן.

וכפי שאמרו במדרש, שקרבן פסח היה טלה על שעבדו למזל טלה, ולכן בא קרבן עגל לכפר על חטא העגל…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן