“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמות- מפני מה זכו ישראל לנס?

תקציר המאמר:

"סיפור עם מוסר השכל לפרשת שמות". המבאר את שאלת משה להקב"ה: "מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים" ומה למד ר' שמעון מתוך מעשה שהיה עם אביו ה"חפץ חיים"... אם מצבם כה ירוד, מפני מה זכו ישראל שתעשה להם נס?!...

מפני מה זכו ישראל לנס?

 

"מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים"

 

רש"י מפרש: 

כי יש כאן שתי שאלות של משה רבינו להקב"ה: 

 

  1. מי אנוכי? – וכי חשוב אני לדבר עם מלכים?

 

  1. וכי אוציא את בני ישראל? – מה זכו ישראל שתעשה להם נס?

 

בספר "וקראת לשבת עונג" מביא מעשה נפלא:

 

בזקנותו של החת"ם סופר, כהו עיניו מראות, אולם, מכתבים רבים המשיכו להגיע לרב מכל קצוות הארץ בשאלות ובהנהגות. 

 

משום כך, היה בנו ר' שמעון מקריא לאביו את המכתבים.

 

כששמע החתם סופר את התארים נאנח אנחה מרה…

 

"מדוע אתה נאנח?" שאל בנו, "וכי נעלם ממך שאתה גדול הדור?!"

 

"על כך אני נאנח!" השיב החת"ם סופר בענווה, "עד כדי כך הדור ירד, שבעוונותינו אני הוא גדול הדור"…

 

עכשיו אני מבין – אמר ר' שמעון בנו – את דברי רש"י על הפסוק: "מי אנוכי כי אלך אל פרעה". משה רבינו ברוב ענוותנותו שאל את ה':

 

"מי אנוכי"? – מי אני שאדבר עם מלכים? איני ראוי כלל להיות מנהיגם של ישראל. 

 

ואם באמת אני הראוי להיות מנהיגם, סימן שהדור ירד מאד…

 

ואם כן, הוסיף משה ושאל שאלה מתבקשת: 

 

"וכי אוציא את בני ישראל"? – אם מצבם כה ירוד, מפני מה זכו ישראל שתעשה להם נס?!…

 

עונה לו הקב"ה:

רש"י: וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים דבר גדול יש לי על הוצאה זו שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה לסוף ג' חדשים שיצאו ממצרים

דבר אחר: כשתוציאם ממצרים תעבדון אותי על ההר הזה שתקבלו התורה עליו והיא הזכות העומדת לישראל

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן