“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמות- למה נקרא שמו משה?

תקציר המאמר:

"פרשת שמות דברי תורה". מגוון פרשנים על בחירת שמו של משה רבנו. מדוע נקרא שמו משה? מי נתן למשה רבנו את שמו? האם זו בתיה בת פרעה או הקב"ה? מניין ידעה בת פרעה לקרוא למשה בעברית? ואם הסיבה שמין המים משתיהו היו צריכים לקרוא לו משו או נמשה? משמעות השם משה זה שהוא מוציא אחרים מהמים?!...

למה נקרא שמו משה?

 

"ואלה שמות בני ישראל"

 

פותחים בס"ד את הספר השני המכונה- "ספר הגאולה"

 

נשאלת השאלה: 

מדוע חוזר הכתוב ומונה את השבטים בפעם השנייה?

 

רש"י מסביר: 

מתוך חיבתן הכניסם במספר והוציאם במספר כפי שה' עושה עם הכוכבים.

 

כלי יקר מבאר: 

דווקא לאחר מותם נמשלו לכוכבים כיוון שהכוכבים מאירים בלילה כך צדיקים משולים לכוכבים שלאחר מיתתם מתגלה האור שהשאירו.

 

בעל הטורים: 

יוסף ציווה עליהם לא לשנות את שמם ולכן האות ו' של ואלה ממשיכה את העניין שלפני כן ויוסף אומר להם לי קראו: "צפנת פענח" אל תתנו שישנו את שמותיכם…

 

משה – נקרא כך כיוון "שמין המים משיתיהו"- כך קראה לו בתיה בת פרעה.

 

ספורנו שואל על פי מדרש הגדול: 

לא היה נכון לקרוא למשה כך אם הסיבה שמין המים משתיהו היו צריכים לקרוא לו משוי או נמשה?

משמעות השם משה זה שהוא מוציא אחרים מהמים?! 

 

והוא מתרץ: 

שבתיה בת פרעה קראה לו על שם העתיד כשם שאני הוצאתי אותך מן המים כך אתה תוציא אחרים מן המים – את בני ישראל שהוציאם ממי ים סוף…

 

הגמרא (במסכת סוטה יב.) מביאה:

שלמשה היו 10 שמות והקב"ה בחר לקרוא לו דווקא בשם הזה. ללמדך שכרן של גומלי חסדים מכיוון שבתיה הוציאה אותו = גמ"ח, בחרה בשם משה לתת לה את זה כשכר על הגמ"ח שעשתה.

 

דעת זקנים מבעלי התוספות:

כיצד נתנה לו בת פרעה שם בלשון הקודש?!

 

שני תירוצים:

  1. היא אמרה בלשונה והקב"ה תרגם.
  2. למדה מהיהודים שעבדו אצלה…

 

בעל הפלאה: 

ה' שם בפיה של בתיה את שמו של משה כפי שהגמרא (חולין קלג.) מביאה: משה מן התורה מנין? 

 

"בשגם הוא בשר והיו ימיו 120 שנה" בשגם = 345 = משה

 

אתה רואה ששמו כבר היה עוד מפרשת בראשית משמע שה' שם בפיה את השם הזה…

 

בראשית רבה כ"ו, ו': 

"נח לא היה כדאי שינצל מן המבול אלא בשביל משה שיצא ממנו" – מה הקשר?

 

מהר"ל שערי תשובה: 

מים סמל התאוות – אין להם צורה מקבלים צורה רק בתוך כלי. 

כן התאווה, אין לה צורה ולכן דור המבול נמחה במים – כי הוא היה מלא מהם… 

 

ולכן קוראת לו בתיה משה – "כי מן המים משיתיהו" 

 

נח ניצל בשביל משה לא בגלל שהיה כדאי להינצל בזכות עצמו 

 

וקראה לו משה שעתיד להוציא מן המים = ממצרים = ארץ התאוות, את בני ישראל… 

 

(יוסף ברח מן התאווה = המים, המים ברחו גם ממנו = "הים ראה וינס" – נס מפני נס).

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן