“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמות- הכרת הטוב היא עליך!

תקציר המאמר:

"סיפור על הכרת תודה" לפרשת השבוע פרשת שמות. לשם מה נצרך הקב"ה למיילדות? ועוד הוא נותן להן בתים כשכר על המעשה הנועז שעשו באי ציות לפרעה הרשע? וכי חסר לו מלאכים עושי רצונו?!. ביאור נפלא של הגרי"ש אלישיב זצ"ל והסברו לשם מה אומרים מודים דרבנן...

שמות- הכרת הטוב היא עליך!

 

תקציר: "סיפור על הכרת תודה" לפרשת השבוע פרשת שמות. לשם מה נצרך הקב"ה למיילדות? ועוד הוא נותן להן בתים כשכר על המעשה הנועז שעשו באי ציות לפרעה הרשע? וכי חסר לו מלאכים עושי רצונו?!. ביאור נפלא של הגרי"ש אלישיב זצ"ל והסברו לשם מה אומרים מודים דרבנן…

 

המאמר: הכרת הטוב היא עליך!

 

"ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים ויעש להם בתים"

 

הקב"ה מכיר טובה למיילדות שעשו כדברו ולא פחדו מפרעה הרשע. בתמורה הוא עושה להם בתים.

 

נשאלת השאלה:

לשם מה הקב"ה בעצמו צריך לעשות להם בתים וכי חסר לו מלאכים עושי רצונו?!

 

התשובה היא:

לימד הקב"ה יסוד חשוב, הכרת הטוב היא חובה עליך!

 

הסיפור הבא ממחיש זאת:

לאחר שנותח הגרי"ש אלישיב זצ"ל, על ידי מנתח בכיר מארה"ב, ביקש מתלמידיו שילמדו אותו כיצד אומרים 'תודה' באנגלית.

 

התלמידים אמרו לרבינו זצ"ל שיוכל לומר למנתח תודה בלשון הקודש, והם יתרגמו את דבריו.

אך הרב הישיש התעקש ללמוד את תרגום המילה, וחזר ושינן 'טנק יו' שוב ושוב, כדי להודות לאיש בעצמו.

 

וכך היה. הרב לחץ את ידו של המנתח ואמר לו תודה באנגלית, והלה התרגש מאוד לשמוע את דברי התודה מפיו של רב מישראל.

 

ניגשו תלמידיו וביקשו להבין – ילמדנו רבינו, שהזמן אצלו הוא מצרך כל כך יקר – מדוע הקפיד שההודאה תאמר דווקא באנגלית?

 

הרב השיבם, שלמד זאת מדברי האבודרהם (הובא בא"ר קכ"ז-א):

שכתב בנוגע לאמירת 'מודים דרבנן' של הציבור בחזרת הש"ץ: "אין דרך העבד להודות לרב ולומר אדוני אתה על ידי שליח, שיוכל להכחישו ולומר לא שלחתיו, אלא כל אדם צריך לקבל בפיו עול מלכות שמים, אבל בשאר התפילה שהיא בקשה, יכול לתבוע צרכיו על ידי שליח".

 

למדנו אפוא, שכשמגיעים בחזרת הש"ץ ל'מודים', הציבור אינו יוצא במודים של הש"ץ כמו בשאר התפילה, אלא כל אחד צריך להודות בעצמו, מקרב לב ובהתרגשות עצמית.

 

אם רק יקשיב לאמירת מודים של הש"ץ, יישאר פאסיבי ולא יתלהב, וכמו כן הודאתו עלולה להיות מוכחשת. ולכן מוטב שכל אחד ייתן תודה בעצמו בכוונה ובשמחה, על שניתנה לו המתנה הגדולה – חיים. לשם זה תיקנו אמירת מודים דרבנן על ידי הציבור.

 

ומכאן נוכל ללמוד גם בנוגע לכל הכרת הטוב שרוחש אדם לחבירו, שראוי שיודה לו בעצמו, כי את רגשותיו הפנימיים לא יוכל להעביר על ידי שליח.

 

הקפיד כל כך שלא להודות למי שהכיר לו טובה באמצעות שליחים, אלא ללמוד כיצד אומרים תודה בשפתו, ולהודות בעצמו!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן