“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמות- גדולתם של אבות

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת שמות". הטרוניה של הקב"ה על משה וההבדל בינו לבין האבות הקדושים. שכבר בתחילת השליחות שאל לשמו של ה', ולבסוף אמר: "למה הרעותָ .. ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה וגו'" ותשובת ה': לכן "עתה תראה אשר אעשה לפרעה"...

גדולתם של אבות

 

"עתה תראה אשר אעשה לפרעה"

 

הקב"ה בא בתביעה למשה שהרהר אחר מידותיו ואמר: "למה הרעות לעם הזה"

 

רש"י מבאר: 

לא כאברהם שאמרתי לו "ביצחק יקרא לך זרע" ואח"כ אמרתי לו העלה לעולה ולא הרהר אחרי…

 

חז"ל מפרשים את ההשוואה בין משה לאבות:

 

אברהם – נדרש לקנות את מערת המכפלה למרות שה' הבטיח לו את כל הארץ…

 

יצחק – אמר לו ה' גור בארץ הזאת ומשלא מצא מים ("ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק" ולא הרהר אחר מידותי)…

 

יעקב – שאמר לו ה': "הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה" וכשחיפש מקום לנטות אהלו לא מצא עד שקנה במאה קשיטה ולא הרהר אחר מידותי ולא שאל אותי מה שמי, כשם ששאלת אתה. 

 

ואתה בתחילת השליחות כבר שאלת לשמי, ולבסוף אמרת "למה הרעותָ .. ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה וגו'" לכן "עתה תראה אשר אעשה לפרעה"… 

 

היה לך לדעת כמו האבות ש"כל מן דעביד רחמנא לטב עביד".

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן