“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמות- איך ניתן להגיע לגאולה?

תקציר המאמר:

"שיחה קצרה לפרשת שמות". המשמעות של סיסמת הגאולה שהייתה במצרים "פקוד פקדתי" לבין הגאולה העתידית? ביאור נפלא מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום אומר הקב"ה: "הן גאלתי אתכם אחרית כראשית" כמו הגאולה הראשונה, כך תהיה הגאולה האחרונה...האומנם?!

איך ניתן להגיע לגאולה?

 

"הן עם בני ישראל רב ועצום ממנו – הבה נתחכמה לו"

 

הרמב"ן קורא לספר בראשית: "ספר האבות" ויסוד של עם ישראל 

אנו מתחילים בס"ד ספרם של בנים, למרות שכולם נפטרו כבר בהתחלה, אבל זרעם עד היום חי וקיים…

 

פרעה אומר: "הבה נתחכמה לו" – מה החכמה הגדולה בלשים שרי מסים?! 

 

ועוד, מדוע מציין בעל ההגדה של פסח במילים 'וירעו אותנו' – "כמו שנאמר: וישימו עליו שרי מסים" 

הרי יותר פשוט להמשיך את הפסוק "ויתנו עלינו עבודה קשה"?!

 

משך חכמה: 

הציווי של 'פקוד פקדתי' כפול, ומתייחס לשני דברים:

 

פקוד – (אמונה מוחלטת בה') שחיטת אלילי מצרים לעיניהם – שיא האמונה.

פקדתי – (בן אדם לחברו) לאכול קרבן פסח עם השכן – למנות אנשים נוספים על הקורבן (אינני יודע אם היו אומרים היום לאכול עם השכנים, עם כמה שכנים באמת יכולנו לשבת, ועוד בפסח…)

 

באר יוסף:

כל החכמה של פרעה הייתה בזה שהוא אמר לעבדיו – כדי לנצח במלחמה נדרשים 4 דברים:

1) אחדות – "הנה עם"

 

2) חכמה – "רב" = רב בחכמה

 

3) כוח – "עצום ממנו"

 

4) עזר משמים – אומר פרעה לעבדיו אני מעיד שלבני ישראל יש עזר משמים שראינו שבא יעקב התברכה הארץ, וגם הוא וגם אברהם שבאו לבקרני עלה המשקוף שלי לקראתם…

 

מנסים חכמיו להרגיעו, שהרי הם מזל טלה, ומי שנכנס למצרים לא יוצא… 

 

משל למה הדבר דומה: 

 

הדוקרנים בחניה ניתן להיכנס מצד אחד אבל לא ניתן לצאת ממנו. 

 

כן הוא הנמשל: 

 

מצרימה – פתוחה, ניתן להיכנס. מצרים – סגורה – אי אפשר לצאת…

 

אומרים חז"ל: "אשר לא ידע את יוסף" – אילו היה שם פרעה ליבו למה שקרה עם יוסף: שמעבד בבית האסורים עלה ומלך על כל מצרים, לא היה מקשיב להם…

 

אמר פרעה – אם נפגע באחדות שלהם נוכל לנצחם. 

 

וכיצד נעשה זאת? 

 

נשים עליהם שרי מיסים יהודיים, והם יריבו איתם, ואחדות כבר לא תהיה…

 

"וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים". תרגום: כל אחד יצא עם חמישה ילדים

 

באר יוסף שואל:

איך ייתכן שרק חמישה, אם כל אחת ילדה 6 בכרס אחת?!

 

והוא מתרץ:

במכת חושך מתו 4/5 מבני ישראל, נשארו ילדים יתומים – בני ישראל לקחו אותם. 

 

וזו התשובה לפרעה: ניסית לפצל- תדע! אנחנו מאוחדים!!!

 

משה שואל את ה': "מי אני כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל מארץ מצרים" למה אתה מוציא אותם? 

 

מה אכפת למשה?!

 

ה' אומר למשה רבנו שכבר שני הדברים (אמונה בה' ובין אדם לחברו) כבר תוקנו, והגיע הזמן לגאול אותם.

 

ברגע שפרעה גזר שצריכים להתחיל ללבון לבנים, משה רואה איך שכל אחד רב על כמה חתיכות קש – כדי להציל את הילד שלו שלא ישימו אותו בתוך הקירות בעקבות חוסר לבנים…

 

שואל משה את ה' איך אתה רוצה לגאול אותם כך במריבות על זרדים, מה יהיה כשהם יקבלו נחלה?!

 

אמר לו ה' אתה דואג שיריבו על נחלה – אתה את ארץ ישראל כבר לא תראה!…

 

מדרש:

משה אומר לה' בקריעת ים סוף: "חטאתי ב-"אז" ואכבד ב-"אז"

 

חטאתי ב-"אז" שאמרתי: "מאז באתי לדבר בשמך הרע לעם הזה"

 

אכבד ב-"אז" – "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת"

 

מדוע חיכה משה עד לקריעת ים סוף?

מכיוון שכשראה משה שבביזת הים (שהייתה גדולה בהרבה מביזת מצרים) אף אחד לא רב עם אף אחד… 

הים מוציא וכל אחד מכבד את השני לקחת… 

 

אז הוא מבין שהוא חטא ולמעשה עם ישראל מתוקנים במידות של בין אדם לחבירו…

 

שברגע משאמינים בה' ובמשה עבדו, מיד אז ישיר משה…

 

אומר הקב"ה: "הן גאלתי אתכם אחרית כראשית"

 

כמו הגאולה הראשונה, כך תהיה הגאולה האחרונה – אם נתקן את עצמנו במידות של בין אדם לחברו, ובחיזוק האמונה בה', אזי נגאל גם באחרית… 

 

במהרה בימינו אמן!.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן