“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שלח לך- נסכי היין וחטא המרגלים

תקציר המאמר:

"פרשת שלח-לך דרשה". "למה נסמכה פרשת הנסכים לפרשת המרגלים?". מה הקשר בין נסכים לחטא המרגלים?! אם כבר, מקומה של פרשת הנסכים אמור היה להיות בחומש ויקרא, בין ענייני הקורבנות? מה עינינו בדיוק לאחר פרשת המרגלים?! על "הקשר בין הנסכים, לחטא המרגלים" מבארים הרמב"ן והספורנו כל אחד בשיטתו...

נסכי היין וחטא המרגלים

 

לאחר חטא המרגלים, מצווה הקב"ה את עם ישראל, במצווה של נסכים:

"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי תָבֹאוּ אֶל אֶרֶץ מוֹשְׁבֹתֵיכֶם אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם. וַעֲשִׂיתֶם אִשֶּׁה לַה' עֹלָה אוֹ זֶבַח לְפַלֵּא נֶדֶר אוֹ בִנְדָבָה אוֹ בְּמֹעֲדֵיכֶם לַעֲשׂוֹת רֵיחַ נִיחֹחַ לַה' מִן הַבָּקָר אוֹ מִן הַצֹּאן. וְהִקְרִיב הַמַּקְרִיב קָרְבָּנוֹ לַה' מִנְחָה סֹלֶת עִשָּׂרוֹן בָּלוּל בִּרְבִיעִית הַהִין שָׁמֶן. וְיַיִן לַנֶּסֶךְ רְבִיעִית הַהִין תַּעֲשֶׂה עַל הָעֹלָה אוֹ לַזָּבַח לַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד"…

 

נשאלת השאלה:

למה נסמכה פרשת הנסכים לפרשת המרגלים?  מה הקשר בין נסכים לחטא המרגלים?!

אם כבר, מקומה של פרשת הנסכים אמור היה להיות בחומש ויקרא, בין ענייני הקורבנות? מה עינינו בדיוק לאחר פרשת המרגלים?!

 

מעניין לראות שבחומש במדבר, בפרשת פינחס, בשעה שהקב"ה מדבר על הקרבנות, גם כן מובא, סיכום של הנסכים, שנאמר (במדבר כח, יד): "וְנִסְכֵּיהֶם חֲצִי הַהִין יִהְיֶה לַפָּר וּשְׁלִישִׁת הַהִין לָאַיִל וּרְבִיעִת הַהִין לַכֶּבֶשׂ יָיִן זֹאת עֹלַת חֹדֶשׁ בְּחָדְשׁוֹ לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה…"

אם כבר הובאו כל דיני הנסכים, אז תכניס את זה כאן! מה ראה הכתוב, לצרף את עניין הנסכים, לעניין המרגלים?!

 

 

הרמב"ן מבאר שעניין הנסכים, בא לנחם את עם ישראל:

לאחר שנגזרה עליהם הגזירה, שכל מי שהיה בעוון המרגלים ימות במדבר שנאמר: "בַּמִּדְבָּר הַזֶּה יִתַּמּוּ וְשָׁם יָמֻתוּ"… ורק הבנים שלהם יכנסו לארץ ישראל.

הייתה תחושה קשה בעם ישראל עם ישראל היה במצב של יאוש! והוא היה זקוק לנחמה.

 

כיוון שרצה הקב"ה לעודד אותם אמר להם, שהם יבואו לארץ, ושם יקריבו קרבנות… ועם הקרבנות, יביאו נסכים!

 

שואל הרמב"ן:

ומה יהיה  אם הבנים יחטאו?

 

כותב הרמב"ן – כי תבאו אל ארץ מושבתיכם:

אחר שהבטיח את הבנים שיבואו אל הארץ, השלים להם תורת הקרבנות שיקריבו נסכים בבואם לארץ ואולי היה זה עתה לנחמם ולהבטיחם. כי היו נואשים לאמור מי יודע מה יהיה לאורך ימים לסוף ארבעים שנה? ואם יחטאו גם הבנים?!

 

אמנם הקב"ה מבטיח שהבנים יכנסו, אבל מה יהיה, אם חס וחלילה, אחרי ארבעים שנה במדבר, גם הם יחטאו?! …

 

ולכן ראה הקב"ה לנחמם כי בצוותו אותם במצות הארץ הבטיחם שגלוי לפניו שיבואו ויירשו אותה והנה צווה בנסכים בארץ בעשותם עולות וזבחים כי במדבר לא נתחייבו בנסכים לבד בתמיד שנאמר בו (שמות כט מ): "ונסך רביעית ההין יין לכבש האחד" כי שם נאמר (שם פסוק מב) פתח אהל מועד לפני ה' אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם

וכן הנשיאים בחנוכה שלהם לא הביאו נסכים ורבותינו נחלקו בזה מהם שאמרו בספרי (שלח קז) בא הכתוב ללמדך שלא נתחייבו בנסכים אלא מביאתם לארץ ואילך וכו' ומהם שאמרו שלא נתחייב היחיד בנסכים אלא מביאתם לארץ ואילך.

 

 

הספורנו הולך בדרך אחרת, ואומר:

"לעשות ריח ניחוח – והקריב המקריב" הנה עד העגל היה הקרבן ריח ניחוח בזולת מנחה ונסכים כעניין בהבל ובנח ובאברהם. וכעניין "וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים" לא זולת זה.

ובחטאם בעגל הצריך מנחה ונסכים לעולת התמיד שהיא קרבן צבור ומאז שחטאו במרגלים הצריך מנחה ונסכים להכשיר גם קרבן יחיד.

 

 

מבאר הרב ברוך רוזנבלום:

מי שקורא את הדברים הללו, מוצא כאן יסוד – למה נסמכה פרשת נסכים לפרשת מרגלים: לומר לך, שבגלל חטא המרגלים, נצטווה היחיד בנסכים ובקרבנות.

עד עכשיו לא היה ציווי בקרבן של יחיד, אלא רק בקרבנות ציבור – קרבן התמיד.

מחדש הרמב"ן חידוש, שלאחר חטא המרגלים, יצטרכו יין על הקרבנות.

 

ונשאלת השאלה:

מה קרה בחטא המרגלים, שחייב הבאת נסכים לקרבנות?! (ולפי דברי הספורנו – לאחר חטא העגל התחייבו כולם בקרבנות ציבור, והיחיד התחייב להכשיר גם קרבן יחיד, רק לאחר חטא המרגלים).

 

אם אתה רואה, שנתחייבנו במצות נסכים, לאחר חטא המרגלים… משמע, שיש בחטא המרגלים, משהו, שהנסכים מכפרים עליו…

ומי שקורא את הדברים, שואל – "מה הקשר בין הנסכים, לכפרת חטא המרגלים?"

 

התשובה הראשונה והפשוטה היא:

היות והמרגלים הביאו איתם אשכול ענבים אחד, כדי להוציא דיבה על הארץ, כמו שנאמר (במדבר יג, כג): "וַיִּשָּׂאֻהוּ בַמּוֹט בִּשְׁנָיִם וּמִן הָרִמֹּנִים וּמִן הַתְּאֵנִים" והיות ושמונה מתוך עשרת המרגלים, לקחו איתם את הענבים…

 

הגמרא במסכת סוטה לומדת, שהמשקל ששקל אותו אשכול ענבים, היה 960 סאה (שלפי שיעורו של החזון איש, זה כמעט 14 טון…) ובמדרש שיר-השירים כתוב, שהאשכול הזה הספיק לעם ישראל, כל זמן שהותם במדבר, לכל צרכי היין שלהם!…

כשהביאו את אשכול הענבים הזה, אמרו המרגלים: "וַיְסַפְּרוּ לוֹ וַיֹּאמְרוּ בָּאנוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר שְׁלַחְתָּנוּ וְגַם זָבַת חָלָב וּדְבַשׁ הִוא וְזֶה פִּרְיָהּ"

 

מה זה וְזֶה פִּרְיָהּ?

אומרים חז"ל – כשם שפרותיה משונים כך יושביה משונים.

 

יוצא אם כן, שכשהם רצו להוכיח שארץ ישראל משונה, הם עשו את זה באמצעות אשכול הענבים…

היות ואנחנו צריכים לכפר על מה שעשו אותם מרגלים, שהשתמשו באשכול הזה, כדי להוציא דיבת הארץ רעה – אנחנו לוקחים עכשיו את האשכול ענבים, ומנסכים אותו לקב"ה, להגיד עד כמה הארץ שלנו היא טובה…

"הנה, את ענבי ארץ ישראל אנחנו מביאים לך לנסכים!"

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן