“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שלח לך- השוני שיש בעבודה זרה

תקציר המאמר:

"כלי יקר לפרשת שלח-לך". "מה ההבדל בין עבודה זרה לשאר העבירות?". איך יכול להיות חטא אחד, ששגית בו, ועברת על כל מצוות התורה? כל מקום שצריכים להביא חטאת ועֹולה, קודם כל מביאים את החטאת ואחרי זה את קרבן עֹולה, מדוע בעבודה זרה זה שונה?!... ביאור נפלא של הכלי יקר.

השוני שיש בעבודה זרה

 

הפרשה שבאה מיד לאחר הפרשת חלה ונסכים, זו פרשת עבודה זרה.

 

"וְכִי תִשְׁגּוּ וְלֹא תַעֲשׂוּ אֵת כָּל הַמִּצְוֹת הָאֵלֶּה אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' אל מֹשֶׁה"

 

אם תעשו חטא בשוגג, שהתוצאה של החטא בשוגג הזה, פירושו, שתעברו על כל מצוות התורה…

 

שואל רש"י:

איך יכול להיות חטא אחד, ששגית בו, ועברת על כל מצוות התורה?

 

משיב רש"י:

וכי תשגו. בעבודת אלילים הכתוב מדבר, או אינו אלא באחת מכל המצות, תלמוד לומר את כל המצות האלה, מצוה אחת שהיא ככל המצות.

 

כותב הספורנו במקום:

מכיוון שתשגו בעבודה זרה הנה אף על פי שתעשו כל פעולות המצות לא תעשו אותן המצות אשר דבר ה' אל משה כי הוא יתברך הקדים לכולן ידיעת אלהותו, באמרו אנכי ה' אלוקיך וכן אמרו ז"ל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה.

 

"וְכִי תִשְׁגּוּ וְלֹא תַעֲשׂוּ אֵת כָּל הַמִּצְוֹת הָאֵלֶּה" – איזה מצוה אתה עובר עליה, ואתה עובר על כל המצוות כולם זו עבודה זרה.

 

הפסוק הבא מדבר על סנהדרין שהורו, שמותר לעבוד עבודה זרה, ומביאים קרבנות.

"וְהָיָה אִם מֵעֵינֵי הָעֵדָה נֶעֶשְׂתָה לִשְׁגָגָה וְעָשׂוּ כָל הָעֵדָה פַּר בֶּן בָּקָר אֶחָד לְעֹלָה לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַה' וּמִנְחָתוֹ וְנִסְכּוֹ כַּמִּשְׁפָּט וּשְׂעִיר עִזִּים אֶחָד לְחַטָּת"

 

אומר רש"י – אם מעיני העדה נעשתה לשגגה.

אם מעיני העדה נעשתה עבירה זו על ידי שוגג, כגון ששגגו והורו על אחת מן העבודות שהיא מותרת לעבוד עבודת אלילים בכך.

 

לחטת. חסר א', שאינו כשאר חטאות, שכל חטאות שבתורה הבאות עם עולה החטאת קודמת לעולה, שנאמר ואת השני יעשה עולה (ויקרא ה, י), וזו עולה קודמת לחטאת.

כאן, משום מה, בחטאת של הוראה בשגגה של הסנהדרין, מקדימים את העולה לפני החטאת, לכן כתוב חטאת חסר, כדי שתזכור – כתוב חטאת חסר (חטת), פירוש הדבר שמקדימים את העֹלה לפני החטאת.

 

 שואל הכלי יקר:

כל מקום שצריכים להביא חטאת ועֹולה, קודם כל מביאים את החטאת ואחרי זה את קרבן עֹולה, מדוע כאן זה שונה?!

 

אומר הכלי יקר יסוד נפלא:

ובכל עבירה האדם חוטא במחשבה ובמעשה כי כל מעשה קדמה לו המחשבה כי אם יעשה בלא כוונה כלל אין זה נקרא שוגג אלא אונס, ועל כן כל חוטא צריך להביא ב' כפרות העולה על הרהור הלב, וחטאת על חטא המעשה.

 

ואף על פי שכל הרהור קודם למעשה. מכל מקום, המעשה קשה מן ההרהור שהרי לעולם אין הקב"ה מעניש על המחשבה אם לא יצאה מחשבתו לפועל כמו שנאמר (תהלים סו.יח): "און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה'"

 

אף על פי שגם על המעשה אינו מעניש כשהוא נעשה בלא מחשבה וכוונה כלל, מכל מקום המעשה עיקר החטא. על כן מביא תחילה חטאת להסיר העוון הגדול תחילה ואח"כ עולה להסיר עוון ההרהור – כי אין הקב"ה מצרף מחשבה למעשה בעבירה, אלא אם כן נעשה המעשה.

 

נסביר:

במצווה, הקב"ה מצרף מחשבה למעשה, אבל כאן הקב"ה לא מצרף. כיוון שאם לא נעשה המעשה בפועל, אז לא מחשיבים לו את המחשבה עצמה.

 

ברגע שהאדם חוטא, אז יצאה העבירה עצמה לפועל. עכשיו העבירה עצמה, היא היותר חשובה, לכן הוא אומר, מקדימים את החטאת לגופו של מעשה, ואחרי זה אתה מביא את הקרבן עֹולה, לכפר על המחשבה.

 

לכן ברגע שאדם חוטא, אומר הכלי יקר, אז היה כאן מעשה, לכן אתה מביא חטאת.

עֹלה אתה מביא על המחשבה, כי היא הייתה קודם…

 

קודם כל  אתה מכפר על גופו של מעשה, והיות ונעשה מעשה, אז הייתה גם מחשבה, אז אתה צריך לכפר גם על המעשה וגם על המחשבה.

 

ממשיך הכלי יקר ואומר:

שבעבודה זרה הדבר שונה – שנאמר בה (יחזקאל יד.ה): "למען תפוש את בית ישראל בליבם".

לפי שהמחשבה בעבודה זרה הוא עיקר החטא כי זה דבר התלוי באמונת הלב וכל המעשים כקיטור, וזיבוח, וניסוך, והשתחויה, כולם טפלים אל המחשבה, וכן התחלת הסמ"ג, שלא להעלות במחשבה שיש אלוה אחר כו', על כן הוא מקדים עולה לחטאת כדי להסיר החטא הגדול תחילה והוא ההרהור אשר עליו באה העולה שנאמר (יחזקאל כ.לב): "והעולה על רוחכם" ואחר כך הקטן והוא המעשה

 

 ולמה הקב"ה החסיר את האות אל"ף מהמילה חטאת (חטת)?

 

מתרץ הכלי יקר:

ועל כן כתיב לחטת חסר א' כי הא' אות ראשונה ומספרה אחד מורה בכמה מקומות על אחדות של ראשון לכל נוצר יתברך.

וזה החוטא בעבודה זרה מכחיש אחדותו יתברך ואין אלהים מזימותיו ועל כן חסר א' בחטת לומר שחסרון האל"ף היינו חטאו כי הוא מדבר בעבודה זרה.

 

ובדבר זה נבדל ה' מכל ברואיו כי כולם בשתיים במחשבה ובמעשה ואצל הקב"ה נאמר (איוב כג.יג): "והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש".

 

כי מיד כאשר יחשוב ה' על איזו דבר לעשותו מיד הוא עשוי כאשר אותה נפשו וחישב עליו לעשותו.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן