“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שלח לך- הקשר בין הציצית והשבת

תקציר המאמר:

"דרשה לשבת שלח-לך". נאמר בפסוק: "וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה'..." - רואים בציצית את כל מצות ה'. מדוע אם כן מדגישים חז"ל שהציצית נועדה להזכיר את השבת?. "מה הקשר בין הציצית לשמירת השבת?" ביאור נפלא של הגאון מוילנא - מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת שלח לך"

הקשר בין הציצית והשבת

 

"וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה' וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם…" 

 

לאחר חטאו של מקושש הקב"ה נותן לנו את מצוות ציצית.

 

מי היה המקושש?

 

מביאה הגמרא במסכת שבת צו:

תנו רבנן מקושש זה צלופחד. וכן הוא אומר (במדבר טו-לב): "ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש…" ולהלן הוא אומר (במדבר כז-ג): "אבינו מת במדבר" מה להלן צלופחד אף כאן צלופחד דברי ר' עקיבא.

 

המקושש לשם שמים התכוון!

 

כפי שהגמרא במסכת בבא בתרא קיט מביאה: כיוון ששמע שעם ישראל אומרים (לאחר שנגזרה עליהם מיתה), שלא חייבים לשמור מצוות במדבר.

אמר המקושש – אני אחלל שבת, יוציאו אותי להורג … וממילא יראו כולם, שיש איסור לחלל שבת, ובזה אני אקדש שם שמים…!

 

כותב התנא דבי אליהו רבה בפרק כד:

אמר הקב"ה למשה – משה, למה זה חטא ?

אמר לו משה – ריבונו של עולם, איני יודע… יום חול, תפילין בראשו ותפילין בזרועו, ורואה וחוזר במעשיו…

 

בכל ימות השבוע, האדם מניח תפילין. ואלו מביאות אותו ליראת שמים שנאמר (דברים כח, י): "וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ".

 

כהוכחה לזה מספרת הגמרא במסכת ברכות ל:

אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא אמר וגילו ברעדה כתיב א"ל אנא תפילין מנחנא ר' ירמיה הוה יתיב קמיה דר' זירא חזייה דהוה קא בדח טובא אמר ליה {משלי יד-כג} בכל עצב יהיה מותר כתיב א"ל אנא תפילין מנחנא – אל תדאג, אימת תפילין עליי.

 

יוצא שתפילין, מביאים ליראה.

 

אמר משה – אולי בגלל זה הוא חטא, כי בשבת לא מניחים תפילין.

אמר הקב"ה – אם ככה, אתן להם מיד מצות ציצית .

 

ולכן, מיד לאחר פרשת המקושש, נאמר בתורה:

"דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם לְדֹרֹתָם וְנָתְנוּ עַל צִיצִת הַכָּנָף פְּתִיל תְּכֵלֶת. וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה' וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם …

 

תהיה להם ציצית, יזכרו את השבת ולא יחללו אותה …

 

שואל הגאון מוילנה:

נאמר בפסוק: "וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה'…" – רואים בציצית את כל מצות ה'. מדוע אם כן מדגישים חז"ל שהציצית נועדה להזכיר את השבת ?

 

ובפרט שרש"י מבאר – וזכרתם את כל מצות ה'. שמנין גימטרייה של ציצית שש מאות, ושמונה חוטים וחמשה קשרים הרי הם כנגד תרי"ג מצוות .

מה הקשר אם כן בין הציצית לשבת ?

 

אומר הגאון מוילנה:

כתוב: "לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְוֹתָי…" ופסוק לפני זה כתוב: "וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה'…" אמנם, כל התרי"ג מצוות נמצאות במילה צִיצִת + שמונה חוטים + חמישה קשרים …

אבל את החוט המרכזי, מה שנקרא ה'שָמָש', צריכים לסובב על הפתילות. כתוב בהלכה, שצריך לעשות את מספר הכריכות באופן הבא: 7 – 8 – 11 – 13…

עפ"י הבן איש-חי, זה גימטריא של 'הוויה' ו'אחד'.

 

אומר הגאון מוילנה – אם נסכם את סך הכריכות  נקבל:

7 + 8 + 11 + 13  = 39  שהם ל"ט מלאכות שבת !

 

 

"וּרְאִיתֶם אֹתוֹ" תסתכל על הציצית – על הקשרים… ותבין שהם מכוונים כנגד שמירת שבת!

 

מעניין לראות, שב-ל"ט אבות מלאכות השבת יש גם חלוקה כזו:

מלאכת הזריעה – י"ג מלאכות.

מלאכת האריגה – י"א מלאכות.

חרושת עצים – ח' מלאכות

ושאר מלאכות – ז' מלאכות.

 

יוצא איפה, לאחר מעשה המקושש (שחילל שבת) ציווה אותנו הקב"ה במצוות ציצית, כדי לזכור את מעשה השבת, על ידי הל"ט סיבובים של ה'שָמָש' , זה יביא אותך לזכירת הל"ט מלאכות בשבת.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן