“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שלח לך- כדי לזכור צריך ללמוד!

תקציר המאמר:

"משל ונמשל לפרשת שלח-לך". משל נפלא שמביא ספר "וקראת לשבת עונג" להבנה שאין אפשרות להביט בציציות ולזכור את מצוות ה', כדי לזכור מצוות צריך ללמוד!... מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת שלח-לך"

כדי לזכור צריך ללמוד!

 

"וראיתם אותו וזכרתם"

 

בתפילה בציבור כשאנו קוראים את קריאת שמע ומזכירים :

"וראיתם אותו וזכרתם"… ובסיום כולם עונים: "אמת"

 

אמר פעם רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים":

שעל ידי מצוות ציצית בא האדם לזכירת כל המצוות.

אולם במה הדברים אמורים?

אם למד תחילה את כל דיני המצוות כולן, אך מי שלא למד ולא שנה מה תועיל לו הזכירה?

 

משל למה הדבר דומה:

לסוחר ותיק שנוסע ליריד ובידו רשימה מפורטת של כל הדברים שבדעתו לקנות. בלכתו ביריד מעיין הוא מידי פעם ברשימה שבידו מוחק ומוסיף ככל שנראה לו – כך נוהג סוחר מומחה.

אולם אדם שאינו מומחה מעולם לא היה ביריד ואינו יודע מה לקנות והיכן. מה תועיל לו רשימה? גם אם יביט בה מבוקר עד ערב עדיין לא ידע מה לקנות…

 

כך הוא גם הנמשל – סיים ה"חפץ חיים"

כדי לזכור צריך ללמוד!

אדם שלא למד את דיני המצוות מה תועיל לו הזכירה? שהרי אינו יודע כיצד לקיים אותן…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן