“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שלח לך- בארץ ישראל נדרש ביטחון מלא בה'

תקציר המאמר:

"משל ונמשל לפרשת שלח-לך". חטא המרגלים היה בכך שהם לא התנהגו כמרגלים שאמורים לספק עובדות אלא יועצי מלחמה עם מסקנות שלא ביקשו מהם... "משל ונמשל לפרשת שלח" המבארים את ההכרח להיות 40 שנה במדבר ולהמתין לדור חדש...

בארץ ישראל נדרש ביטחון מלא בה'

 

"כי חזק הוא ממנו"

 

חטאם של המרגלים היה בכך שהם חיוו דעה בזמן שהיה להם לספר את מה שראו ללא מסקנות. ובעצם האמירה "כי חזק הוא ממנו" גרמו לכל העם להתרופפות בביטחון בה'.

הם היו נשיאי העדה ואם נשיאים בישראל אומרים זאת אז מה יגידו פשוטי העם?!

 

מסקנה:

על האדם להאמין ולבטוח בה' ולהבין שאנחנו לא עושים כלום אלא הקדוש ברוך הוא מכוון הכול.

ובפרט שמגיעים לארץ ישראל "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה" בארץ כזו נדרשת אמונה מלאה וביטחון בה' ונדרשו 40 שנה כדי שעם ישראל יגיעו להבנה הזו.

 

משל למה הדבר דומה?

לאחד שהולך ביער ולפתע הגיח מולו דוב ענק, הוא נבהל, לאחר כמה שניות התעשת. לקח את המקל שבידו ועשה את עצמו כאילו יש לו רובה ציידים ביד.

הוא כיוון את המקל לעבר פניו של הדוב ולפתע הוא שומע ירייה והדוב קרס ומת.

הוא חש תחושת ניצחון איך שעם מקל פשוט הוא הרג דוב…

לאחר מאה מטרים הוא שומע את חברו צועק לו מהעץ למעלה: "הי חבר מה קורה?" כשהוא עדיין מרוגש מהחוויה הוא מספר לו כיצד הרג את הדוב עם המקל שבידו.

צוחק החבר ואומר לו: "נראה לך?! אני עוקב אחריך כבר שעה וכשראיתי שהדוב עומד לטרוף אותך יריתי בו ברובה הצייד שלי"…

 

כן הוא הנמשל:

אדם צריך להבין שהקב"ה מצוי ומשגיח "הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל" והחושב שהוא מגן על עצמו יראה כאותו אחד עם המקל ביער. בארץ ישראל נדרש ביטחון מלא בה'…

רק עם שהסתובב 40 שנה "כאשר ישא האומן את היונק" אוכלים מן ובטוחים שלמחר יהיה גם כן..

 

רק אנשים כאלו יכולים להיכנס לארץ ישראל

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן