“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שופטים- תמימות ללא התחכמויות

תקציר המאמר:

"משל ונמשל לפרשת שופטים" שהביא הצדיק "רבי ישראל סלנטר" הממחיש כיצד על האדם מוטלת החובה לקיים את מצוות התורה בתמימות בלא מחשבות ובלא התחכמויות אך ורק כפי הכתוב עלינו לקיים, ותו לא!

תמימות ללא התחכמויות

 

"תמים תהיה עם ה' אלוקיך"

 

מביא הרב ברונשטיין בשם הגאון הצדיק רבי ישראל סלנטר משל למה הדבר דומה:

 

למלך אחד ששלח אחד מדוכסיו בשליחות למדינה אחרת. תנאי אחד מתנה אני אותך – אמר המלך לדוכס – כאשר תגיע לשם בשום פנים אל תסכים להתערבות עם אחד משרי המדינה.

 

הסכים הדוכס לתנאי המוזר ויצא לדרכו. כאשר הגיע לאותה מדינה נפגש הדוכס עם שריה. וישב עימם לשיחה.

 

אדוני הדוכס – שאל אחד מהם – האם נכונה השמועה כי אתה גיבן? שקר הדבר – אמר הדוכס – מעולם לא הייתי גיבן!

 

הבא נתערב במאה אלף דינר שאכן גיבן אתה – אמר השר – פשוט את חולצתך  וכולנו נראה אם גיבן אתה או לא!

 

נזכר הדוכס באזהרת המלך אך מיד חשב בליבו: הרי איני גיבן ותוצאת ההתערבות ידועה מראש מדוע לא אסכים? הסכים הדוכס ופשט את חולצתו ואכן ראו כולם שאינו גיבן מיד שלשלו לידיו סכום של מאה אלף דינרים. כאשר הגיע הדוכס בחזרה בא לפני המלך וסיפר לו את כל אשר קרה.

 

אבוי לי – אחז המלך בראשו – מה עשית? הן אני התערבתי עם שרי המדינה ההיא בחמש מאות אלף דינרים כי לא יצליחו לשכנע אותך להסיר את חולצתך…

 

כן הוא גם הנמשל – סיים רבי ישראל:

 

על האדם מוטלת החובה לקיים את מצוות התורה בתמימות בלא מחשבות ובלא התחכמויות רק כפי הכתוב עלינו לקיים ותו לא!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן