“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שבת הגדול- השקר ביום שבת

תקציר המאמר:

"דבר תורה לשבת הגדול" אם את כל המועדים אנו קובעים לפי התאריך שלהם בכל חודש ולא על פי היום בשבוע. איך יתכן ששבת הגדול נקראת כך על שם הנס הגדול שהיה בי' בניסן שחל בשבת?! למה בני ישראל לא שיקרו למצרים לגביי השה הרי זה פיקוח נפש?! תשובתו הנפלאה של הרב סורוצקין...
"שבת הגדול – השקר ביום שבת"

 

שאלה: 

"למה נקראת שבת הגדול"?
 

תשובה:

אחד הטעמים מכיוון שבני ישראל נצטוו בי' בניסן לקחת שה ולקושרו לכרעי המיטה וזאת למרות שידעו את גודל הסכנה כפי שאומר משה לפרעה: "ויאמר משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח לה' אלוקינו הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלנו"?! (שמות ח',כב)
 
למרות שהייתה שם סכנת נפש ממשית עשה ה' נס גדול שאף אחד מהמצריים לא נגע ביהודי שהולך לשחוט את האליל שלהם. 
 
ומכיוון ועל פי המסורת י' בניסן היה בשבת – נקראה זו "שבת הגדול"
 

נשאלת השאלה: 

ממתי חגי ישראל נקבעים על פי היום בשבוע?! הרי כל החגים יש להם תאריך מיוחד בחודש למשל:
חנוכה = חנו כ"ה – מכיוון שחנו מאויביהם בכ"ה בכסליו נקבע התאריך של החג ביום הזה, ומה שונה שבת הגדול מכל יתר החגים?!
ובפרט שכל שנה התאריך משתנה?!
 

ומוסיף הרב סורוצקין ושואל:

אם היה כאן פיקוח נפש מדוע בני ישראל לא שיקרו על המצריים?! והלא פיקוח נפש דוחה שבת?!!!
 

והוא מתרץ:

יש הבדל בין שקר ביום רגיל לשקר ביום שבת!
 
למעשה אסור לשקר בשניהם שנאמר: "מדבר שקר תרחק", "לא תשקרו איש בעמיתו"…
אבל שקר ביום שבת חמור פי כמה.
 
 

משל למה הדבר דומה:

לעדים שהשופט שואל אותם בטרם החקירה שאלות על שמם, גילם, עיסוק ורקע כללי אם ישקרו באלו עדותם לא תחשב כלל וכלל שהרי אם בזה אינם דוברי אמת בוודאי שבחקירה ישקרו.
 
לעומת זאת אם ענו נכונה  ויצאו מבית המשפט לאחר שנפסק דינם, אין משמעות אם כעת ישקרו הם לעוברים ושבים – אין לזה קשר למשפט!
 
 

כן הוא הנמשל:

עם ישראל קיבלו את השבת. זכירתה ושמירתה של השבת היא עדות לבריאת העולם ולהמצאות ה' בבריאה.
 
אילו היו משקרים ביום השבת הרי שעדותם מתערערת – פגמתי בשליחותי, ערערתי את האמון שניתן לי בהר סיני. 
לכן החומרה של שקר ביום השבת היא לאין ערוך משקר ביום לחול.
 
יוצא איפה, 
שדווקא השמירה על האמת בשבת היא זו שהביאה את הנס הגדול!
 
דווקא ביום שבת שלא שיקרנו זכינו לנס גדול אילו היינו משקרים עדיין היינו משועבדים אנו ובנינו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן