“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שביעי של פסח- רוצה נס? תצעק

תקציר המאמר:

"סיפור מרגש לשביעי של פסח" על הסגולה המיוחדת של עם ישראל – ברגע שהוא צועק הקב"ה עושה לו ניסים מעל הטבע. " דבר תורה לשביעי של פסח" סיפור על תקשורת עם הקב"ה...

רוצה נס? תצעק!

 

עם ישראל נמצא בפחד ביום שביעי של פסח מצד אחד ים ומצד שני מצרים שבאים להרוג אותו. עם ישראל צועק לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא בוקע להם את הים.

הדבר מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתנו

 

ברגע שעם ישראל צועק הקדוש ברוך הוא שומע אותו.

מעניין לראות שזה לא הפעם הראשונה, ברגע שעם ישראל נאנח מן העבודה של מצרים וצועק ל קדוש ברוך הוא הקב"ה מושיע אותם, שולח מנהיג את משה רבנו ומשחרר אותם מהשיעבוד הגשמי. שנאמר: " ויצעקו בני ישראל מן העבודה – ותעל שוועתם…"

עד כאן היה השעבוד הגופני

בעוד השחרור מהשיעבוד הרוחני גם הוא מגיע על ידי צעקה. בני ישראל צועקים אל ה' והקדוש ברוך הוא בוקע להם את הים.

 

יוצא איפוא, שגם השעבוד הרוחני וגם השעבוד הגשמי, היו על ידי צעקה.

 

הצעקה אם כן, הצליחה בעצם לעשות את הבלתי יאומן – נס של ממש.

אף אחד לא שיער שהדרך להימלט מן המצרים תהיה ע"י בקיעת ים סוף.

 

התקשורת אל הקדוש ברוך הוא היא בצעקה. ברגע שיהודי צועק הקדוש ברוך הוא מבין שהצעקה היא בעצם, תפילה הטובה ביותר והוא מיד מביא ישועות.

 

כדי להבין את זה נביא סיפור על החשיבות של התקשורת עם הקדוש ברוך הוא:

זוג ניצולי שואה מבוגרים הגיעו אל הרב, לאחר שזה ביקש מהם לבוא ולהתפלל. הם סירבו בכל תוקף בטענה, שלדעתם אין הקדוש ברוך הוא הוא פשוט לא קיים. בתוך כדי השיחה עם הרב, הם סיפרו לו שהבן שלהם ניתק עמם קשר לאחר השואה והם לא מצליחים לאתר אותו. הם דיברו על הקושי שהבן האובד לא מצליח להשיג גם אותם.

הרב ראה בזה שעת כושר ואמר להם: " רק אתם יודעים כמה כואב שהבן לא מתקשר"…

הוא שוב הפציר בה אבא להגיע לבית הכנסת, לעלות לתורה ולנסות להתקשר לאבא של השמים. הוא אף הדגיש שאין לו ספק שאם הקשר יחודש עם בורא עולם גם הקשר עם הבן יחודש.

 

למרות שאותו יהודי מבוגר לא האמין לרב, הוא בכל זאת החליט להגיע ולעלות לתורה.

רבא בית הכנסת קיבל אותו במאור פנים, וכשעלה תורה בפעם הראשונה בחייו הייתה התרגשות גדולה בבית הכנסת. הרב עשה לו "מי שברך" וכשעצר כדי שהיהודי המבוגר יאמר לו את שמו ואת שם אביו – בטרם סיים האיש לומר את שמו הרב התעלף.

בית הכנסת רעש וגעש כולם שיערו שהמעמד של העלייה לתורה של אותו יהודי היא שגרמה לרב להתעלף. אך ברגע שהצליחו להעיר את הרב, הוא צעק: "אבא אני אוהב אותך!"

התברר שהרב היה בין האובד. ואכן התקיימו דברי הרב כאשר חודש הקשר עם בורא עולם, חודש גם הקשר עם הבן האובד – הרב.

 

ניתן ללמוד מן הסיפור:

כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתנו מחכה בכל רגע שנעשה מאמץ נזעק אליו והוא יעשה את הנס הגדול ביותר גם אם זה כרוך בלבקוע את הים…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן