“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שביעי של פסח- לא לפגוע במי שהטיב לך!

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לשביעי של פסח". המבאר את שאלת החתם סופר: אם בני ישראל אכן היו עם כלי נשק, מדוע לא השתמשו בכלי הנשק שלהם בעמדם על הים, בכדי להילחם במצרים?!

לא לפגוע במי שהטיב לך!

"וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים"

רש"י מבאר: "וחמושים" – מזוינים.

 

שואל החתם סופר בספרו תורת משה:

מה בא הפסוק ללמדנו? מה זה משנה אם עלו מזוינים או לא?!.

ועוד

והרי ידוע שאין הקב"ה עושה ניסים לחינם ("לא עביד קוב"ה ניסא למגנא"), ולשם מה קרע את הים וניער את פרעה, בעוד שיכלו ישראל להרגם בכלי הנשק שהיו ברשותם?!

 

משיב 'החתם סופר':

מוסר גדול לימדנו הכתוב בזה.

שאף שיש בידם כלי נשק, אינו מדרך המוסר שהם יהרגו את המצרים בעצמם, שכן "בירא דשתית מיא מיניה לא תישדי ביה קלא", – בור ששתית ממנו מים אל תשליך לשם אבן.

לאחר שהתגוררו במצרים כל כך הרבה שנים, מצד הכרת הטוב, עדיף לשנות הטבע, ולקרוע את הים בשביל שלא ילחמו ישראל בעצמם במצרים…

וכדי להשמיענו את נקודת המוסר הזו הדגיש הכתוב לאמור "וחמושים עלו ישראל", שתדע שאף על פי כן שהיה להם כלי נשק, עדיף לשנות הטבע ושלא לפגוע במי שהטיב לך…

 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן