“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שביעי של פסח- במידה שאדם מודד

תקציר המאמר:

"שביעי של פסח דבר תורה" רעיון נפלא על איך שהקב"ה מנהג עולמו במידה כנגד מידה – גם באובדן המצרים על ים סוף השתמש הקב"ה ושילם לכל אחד כפי המגיע לו...

במידה שאדם מודד

כל אחד במה שמודד – בה מודדין לו

 

"ויהי בשלח" – אין שילוח אלא לוויה.

 

פרעה – בשכר שליווה את ישראל, קיבל "לא תתעב מצרי"

משה – לקח את עצמות יוסף ואין גדול ממנו, לכן זכה שה' יתעסק בקבורתו שנאמר "ויקבור אותו בגיא"

 

בפרשת המן נאמר: "הנני ממטיר לכם לחם…" וכתוב שזה היה 'עוגות' וכתוב שהיו שטחנו – 'וטחנו ברחיים' – הא כיצד?

 

צדיקים – לחם

בינונים – עוגות

רשעים – טחנו בריחים.

 

 

כתוב: "ויצא העם ולקטו"

וכתוב: "וברדת הטל על המחנה וירד המן עליווכתוב "שטו (=חיפשו) העם ולקטו" הא כיצד?

 

צדיקים – ליד הבית

בינונים – יצאו ולקטו

רשעים – שטו, חיפשו בשדה (יומא עה.)

 

 

באובדן מצרים נאמר: 

"צללו כעופרת" וכן "ירדו במצולות כמו אבן" וגם "יאכלמו כקש" הא כיצד?

 

צדיקים – ירדו במצולות כמו אבן

בינונים – צללו כעופרת

רשעים – יאכלמו כקש

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן