“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שבועות- מצווה לאכול בחג השבועות

תקציר המאמר:

"משל ונמשל לחג השבועות". מה נדרש מאיתנו לעשות ביום טוב? רעיון נפלא שמביא הבעל שם טוב לחג השבועות בדבר המצווה לאכול בחג השבועות בדרך של משל ונמשל... בנוסף ה"אכילה" היא ההבדל בנינו לבין המלאכים...

מצווה לאכול בחג השבועות

 

"מדוע מצווה לאכול בשבועות?"

במסכת פסחים דף סח. מובאת מחלוקת בין ר' אליעזר לר' יהושע בשאלה:

"מה נדרש מאיתנו לעשות ביום טוב?"

 

ר' אליעזר אומר – או אוכל ושותה, או יושב ושונה.

ר' יהושע סובר – חלקהו, חציו לה' וחציו לכם.

 

ומוסיף ר' אליעזר – ובעצרת (בשבועות) כולם מודים דבעינן לכם, כיון שכתוב "עצרת לה' אלוקיך", וכתוב "עצרת תהיה לכם".

 

שואל הבעש"ט:

לכאורה, דווקא ביום זה צריך ללמוד שהרי זהו יום מתן תורה, ואיך הגוף הגשמי בא לאכול?!

 

התשובה תובן על פי משל:

למלך שהגיע לכפר קטן ורצה לפוש, אך בני העם הסתקרנו ורבו עם השומרים לראות את המלך והפריעו את מנוחת המלך. אמר המלך לעשות להם סעודה, כיון שראו שולחן ערוך שכחו מהמלך וישבו לאכול.

 

הנמשל:

כדי שהגוף יעזוב במנוחה את הנשמה נותנים לו לאכול והוא נותן לה מנוחה.

 

סיבה נוספת:

אמר ר' יהושע בן לוי, כשעלה משה לשמים וביקש את התורה, אמרו המלאכים  להורגו ובקשו מה' "תנה הודך (=תורתך) על השמים".

ה' אמר למשה – אחוז בכיסאי וענה להם.

אמר להם… מה כתיב בה? "זכור את יום השבת לקדשו" – כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? "כבד את אביך ואת אמך" – אב ואם יש לכם?… "לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב" – קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם?!

מיד הודו [המלאכים] לקב"ה… וכל אחד ואחד נעשה אוהב למשה ומסר לו דבר, שנאמר (תהלים סח, יט): עָלִיתָ לַמָּרוֹם שָׁבִיתָ שֶּׁבִי לָקַחְתָּ מַתָּנוֹת בָּאָדָם – בִּשְׂכַר שקראוך אדם, לקחת מתנות.

וכך הוכיח להם משה שכל עשרת הדברות  נאמרו לבני אדם, עד שהודו לו ואמרו: "ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ", ולא אמרו בשמים.

 

יוצא אם כן, שבעקבות ההבדל בינינו לבין המלאכים קיבלנו את התורה.

לכן אוכלים ושותים דווקא ביום מתן תורה, כדי להדגיש את ההבדל שיש בינינו לבין המלאכים…

חג שמח!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן