“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שבועות- לקח טוב!

תקציר המאמר:

"משל ונמשל לחג השבועות". משל קצר לחג השבועות המבאר שהתורה איננה כשאר המקצועות אלא לקח טוב שלא כדאי לעזוב...

לקח טוב!

 

"כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו"

 

מדרש תנחומא (פרשת תרומה):

 

"כי לקח טוב נתתי לכם"- משל למה הדבר דומה?

לסוחר בדים וסוחר פלפלים שהחליפו סחורה זה עם זה. נמצא לשזה יש בדים ולזה פלפלים (שהרי החליפו) לא כן בדברי תורה- זה יש לו סדר זרעים ולזה יודע סדר מועד. זה מלמד את חברו וזה מלמד את חברו. נמצא לשניהם יש גם סדר זרעים וגם סדר מועד. "לקח טוב" היכן תמצא מסחר יותר טוב מזה?!

 

עץ יוסף שואל:

מה הדוגמא הזו? הרי זה כמו שיש חייט וסנדלר. שניהם נפגשו, זה מלמד את הסנדלר חייטות וזה מלמד את החייט את מקצוע הסנדלרות. יוצא שכעת שניהם יודעים שני מקצועות, אם כך, איזו מין דוגמא הביא המדרש?

 

והוא מתרץ:

כשאדם יודע שני מקצועות שונים ברגע שהוא חייט הוא לא סנדלר, וברגע שהוא סנדלר הוא לא חייט. לא כן היודע שתי מסכתות (סדרים) אפילו שהוא מתעסק עם סדר זרעים- סדר מועד עוזר לו להבנה, וכן להיפך.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן