“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שבועות- לקבל את התורה מעכשיו

תקציר המאמר:

"חג שבועות סיפור חסידי". סיפור שסיפר האדמו"ר מבלזא על רבי מנדל מרימינוב זצ"ל כיצד הטמיע בבני עדתו את קבלת התורה מכאן ולהבא...

לקבל את התורה מעכשיו

 

סיפר האדמו"ר מבעלזא:

ששנה אחת הכריז הרה"ק רבי מנדל מרימינוב זי"ע בבית מדרשו בחג השבועות כך: "כל מי שלא קיים את עשרת הדברות יצא נא מחוץ לבית המדרש!".

 

מיד יצאו כל העם בזה אחר זה עד שלא נשאר מנין אחד בבית המדרש.

לאחר מכן שב והכריז בשנית: "כל הרוצה לקיים את עשרת הדברות, ומקבלם על עצמו הרשות בידו להיכנס לבית המדרש!"…

 

וביאר המהרי"ד, כי כך היא דרכם של בני ישראל, מתחילה אמר שמי שלא קיים יצא, כי על האדם לעשות חשבון הנפש על השנה שעברה – כיצד עסק בתורה וכיצד קיים את המצוות, שהרי בעצרת נידונין על פירות האילן.

אך אין טעם ועניין להישאר בבכי ובמרירות על אשר לא קיים עד עתה, אלא יתחזק ויקבל על עצמו שמעתה ואילך יקיים את כל התורה כולה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן