“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שבועות- לחץ חברתי מתוך בושה

תקציר המאמר:

"חג שבועות וורט קצר". כל מי שאין לו בושה בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. וצריך להבין הקשר של מידת הבושה עם מה שעמדו רגלי אבותיו בהר סיני - מדוע?! ביאור נפלא של ה'כתב סופר' וההוכחה שלו מפרשת מתן תורה...

לחץ חברתי מתוך בושה

 

"ויענו כל העם יחדיו"

 

נשאלת השאלה:

מדוע הדגישה התורה את התיבה 'יחדיו' הרי היא נראית כמיותרת שהרי כבר נאמר 'ויענו כל העם'?!

 

מבאר ה'כתב סופר':

אמרו חז"ל  (נדרים כ.) כל מי שאין לו בושה בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. וצריך להבין הקשר של מידת הבושה עם מה שעמדו רגלי אבותיו בהר סיני?!

ונראה כי בוודאי בשעת מתן תורה היו בתוכם שלא רצו לקבל התורה בלב שלם, ואילו היו שואלים לכל אחד בפני עצמו בביתו – היו מהם שלא רצו לקבלה.

אלא מפני שעמדו ביחד נגרר המיעוט אחרי הרוב, כי בושו לומר נגד הרוב שאינם רוצים, וענו כולם יחדיו כל אשר דבר…

ומידת הבושה היא לנו בטבע כמו שאמרו ז"ל (יבמות עט): "עם ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים…"

 

וזה הקשר שמי שאין לו בושה בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני, כי לכל הפחות להם הייתה בושה. ומבואר הלשון 'ויענו כולם יחדיו', שמשום שהיו 'יחדיו' ענו כולם כל אשר דבר ה' נעשה.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן