“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שבועות- התורה היא חמצן!

תקציר המאמר:

"שבועות דרשה". "הסיפור שהלל עלה לארובה". כמה שאלות: איך היה מותר להלל הזקן לתת מחצית מהשכר שהרוויח, כדי להיכנס לבית המדרש?!. איך היה מותר להלל לעלות על הגג, כדי לשמוע דבר הלכה מפי שמעיה ואבטליון, בעוד שהוא מסכן את חייו?!. מדוע דווקא כשראו שזה הלל, אמרו "ראוי זה לחלל עליו את השבת"?! ביאור אחד לכל השאלות...

התורה היא חמצן!

 

מספרת הגמרא במסכת יומא לה, ב:

אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרפעיק חציו היה נותן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו.

 

פעם אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה ואבטליון.

 

אמרו אותו היום ערב שבת היה ותקופת טבת הייתה וירד עליו שלג מן השמים.

כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון אבטליון אחי בכל יום הבית מאיר והיום אפל, שמא יום המעונן הוא?!

 

הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה עלו ומצאו עליו רום שלש אמות מטר שמונים שלג. פרקוהו והרחיצוהו וסיכוהו והושיבוהו כנגד המדורה אמרו ראוי זה לחלל עליו את השבת.

 

 

שואל החפץ-חיים בליקוטי הלכה:

איך היה מותר להלל הזקן לתת מחצית מהשכר שהרוויח, כדי להיכנס לבית המדרש?!

הרי למדנו בגמרא במסכת כתובות נ. – "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש". ונפסק להלכה בסימן תרנ"ו – שאם רוכש אתרוג, ודורשים עליו סכום רב שאין בידו, הוא לא צריך לבזבז בזה את הונו, מספיק על שליש ולא יותר… אז איך היה מותר להלל לבזבז מחצית מהסכום שהיה מרוויח ביום?!

 

הבן-יהוידע שואל שאלה נוספת:

הגמרא במסכת בבא קמא סא, א מביאה: "אמר דוד המלך כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי כל המוסר עצמו למות על דברי תורה אין אומרים דבר הלכה משמו!"

אדם שמוסר עצמו למיתה, לא אומרים הלכה בשמו – כיוון שכל מי שאומרים הלכה בשמו – מביאים גאולה לעולם… ואם ככה, אומר המהרש"א – אדם שסומך על הנס במקום סכנה, אין לומר דבר הלכה בשמו, שלא ראוי שתבוא גאולה לעולם על ידו.

שואל הבן-יהוידע –  אם ככה, איך היה מותר להלל לעלות על הגג, כדי לשמוע דבר הלכה מפי שמעיה ואבטליון, בעוד שהוא מסכן את חייו?!

 

ספר שיחת אליהו מביא פליאה גדולה:

התנהגותו של הלל איננה ברורה כלל וכלל. מדוע עלה לגג כדי ללמוד, האם זאת הייתה הלכה כל כך חשובה לו לשבת הקרובה?! לשם מה הוא היה צריך לסכן את חייו?

 

שואל הרב ברוך רוזנבלום:

אומרת הגמרא, שהורידו אותו מן הגג, פירקו את השלג מעליו… שמו אותו מול האש… חיממו אותו… ורחצו אותו… ואחרי כל זה אמרו – "ראוי זה לחלל עליו את השבת!".

 

מדוע דווקא כשראו שזה הלל, אמרו "ראוי זה לחלל עליו את השבת"?! ואם יקראו לו 'משה כהן', אז לא כדאי לחלל עליו את השבת?!

 

אם צריך לחלל עליו את השבת, אז על כל אחד ראוי לחלל… אבל משמע מכאן, שלא היו צריכים לחלל עליו את השבת… (אם בן-אדם עולה לגג, ויודע שזה מה שיקרה, יתכן שלא צריכים לחלל עליו את השבת. הלל לקח סיכון שזה מה שעתיד להיות, אז מדוע על הלל כדאי לחלל את השבת?!

 

והביאור לכל השאלות הוא אחד:

התורה עבורנו היא כחמצן!

פירוש הדבר, שאני מקבל כל הזמן חמצן בתוך הפה שלי מלימוד התורה.

 

אומר הלל הזקן לעצמו: "עבורי לקבל תורה משמעיה ואבטליון זה חמצן!"

 

מה עושה בן-אדם שצריך חמצן?

נניח שבאים ואומרים לו – "תשמע, בלון חמצן עולה 150..". אבל הוא מרוויח רק 200… האם יעלה על הדעת שהוא יאמר: " אם ככה, אני לא קונה – כי כתוב המבזבז אל יבזבז יותר מחומש!"?!

 

וודאי שלא! כי כתוב "וחי בהם" – כשיש לי מצוה לדאוג לְ-"וחי בהם" ומנגד יש לי מצוה "אל יבזבז יותר מחומש" בוודאי שגם אם זה יותר מחומש אני חייב לקנות בלון חמצן –  כי הדין של "המבזבז …" זה כשאתה הולך לחיות… אבל אם אתה הולך למות ברור שאתה תשלם את כל ה-200!

 

אומר החפץ-חיים – אמר הלל "בשבילי, אם אני לא לומד, אני מת!"

אדם שצריך חמצן, אין שאלה למה הוא נותן רק חצי מהשכר שלו לשומר…

"המבזבז אל יבזבז …" – הוא לא מבזבז, כי עבורו זה חיים… אם עבורו זה חיים, אז הוא הולך להתחבר לחמצן, ולכן הוא משלם חצי!

 

מגיע שבת… ולא נותנים לו להיכנס לבית המדרש… לא נותנים לו להיכנס מ"הצינור הראשי" אז  הוא עולה לארובה – משם הוא מתחבר!

 

אדם שמוסר עצמו למיתה, לא אומרים הלכה בשמו – אבל אחד שמחפש לא למות בוודאי שאומרים…

 

לא בכדי כשראו חז"ל שזהו הלל אמרו: "ראוי זה לחלל עליו את השבת!" הם ידעו מהי התורה בשביל הלל הזקן – הם הבינו שבשביל הלל – לא לעלות לגג זה סיכון חיים…

 

לימד אותנו הלל, שהתורה היא כבלון חמצן עבורנו! – כמה צריכים אנו להתחבר לתורה…

 

להבין שאדם ללא חמצן תוך 4 דקות נגרם לו נזק למוח ולאחר 8 דקות הוא כבר מתפגר. גם אצל הלל הזקן ללא תורה זה בערך כך… 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן