“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שבועות – ההקבלה בלוחות הברית

תקציר המאמר:

"דבר תורה לחג השבועות" רעיון מדהים של ה"כלי יקר" על עשרת הדיברות לחג השבועות. על ההקבלה שבין הצד הימני של עשרת הדיברות לבין הצד השמאלי שלהם. "וורט לחג השבועות"...

ההקבלה בלוחות הברית

 

עשרת הדיברות מופיעים באופן הבא:

 

אנוכי ה' אלוקיך                            לא תרצח

לא יהיה לך אלוהים אחרים             לא תנאף

לא תישא את שם ה'.. לשווא           לא תגנוב

זכור את יום השבת לקדשו             לא תענה

כבד את אביך ואת אימך                לא תחמוד

וכבר אמרו חז"ל שהן מחולקות לשני צדדים כיוון שהצד הימני הוא עברות שבין אדם למקום. ואילו הצד השמאלי עברות שבין אדם לחברו.

 

הכלי יקר מבאר באופן נפלא ואומר

שבעצם זה, ששני הלוחות צמודים אחד לשני,  חייב להיות קשר בין שני הצדדים. כאשר כל דיברה בצד אחד יש לה מכנה משותף עם הדיברה שמקבילה לה בצד האחר נביא את דבריו ונסביר:

 

אנוכי ה' אל מול לא תרצח.

בגלל שאנכי ה' – לכן אל תרצח… אדם נברא בדמותו של הקב"ה שנאמר: "בצלם אלוקים ברא את האדם", הרוצח את האדם למעשה פוגע באופן ישיר בכבודו של הקדוש ברוך הוא.

 

לא יהיה לך אלוהים אחרים אל מול לא תנאף.

יהודי שהולך ונכנס לכת שאיננה שלו ועושה לו אלוה שלא שייך אליו, דומה בדיוק לאחד שהולך ונכנס למשפחה שאיננה שלו…

 

לא תשא את שם ה' לשווא אל מול לא תגנוב.

אחד שהולך וגונב מחברו לבסוף יבוא לבסוף לשאת את שם ה' לשוא. כי ברגע שהוא יתפס הוא ישקר וישבע לשקר, בכדי לצאת זכאי ולהפטר מהתואר "גנב" שידבק לו …

 

זכור את יום השבת לקדשו אל מול לא תענה.

מי שמחלל את השבת למעשה מעיד עדות שקר כאומר: שהקב"ה לא ברא את העולם בששה ימים ושבת ביום השביעי.

 

כבד את אביך ואת אמך אל מול לא תחמוד.

אדם שאיננו מכבד את הוריו זה מכיוון שהוא ראה הורים אחרים הטובים משלו… במילים אחרות אדם שחומד את של האחרים הרי שלא יכבד גם את הוריו…

 

אם כך, נמצאנו למדים שלא בכדי חולקו עשרת הדיברות ונכתבו דווקא בסדר הזה

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן