“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שבועות- ההכנה למתן תורה

תקציר המאמר:

"וורטים קצרים לחג השבועות". ההכנה למתן תורה - איך להתכונן לחג השבועות בחינת "נעשה ונשמע"?... ועוד "וורט קצר לחג מתן תורה". כוחה של האחדות במעמד הר סיני הוא זה שנותן לנו את הכוחות לעמוד כנגד היצר ולקבל את התורה...

ההכנה למתן תורה

 

 "נעשה ונשמע"

 

הרבי –  ה'דברי יואל' זצ"ל היה מפרש זאת כך:

כי כאבותינו אף אנו, אם 'נעשה' שנעבוד בפועל להכין עצמנו לקראת קבלת התורה, הרי אז נזכה ל'נשמע', שנשמע את קול ה' נותן לנו את תורתו תורת אמת.

 

וכן אמר המגיד מקוז'ניץ זצ"ל:

שאכן – ודאי אפשר אף כהיום לשמוע, אלא שקודם לכן יש לרחוץ ולשטוף את האוזניים מכל שמץ טינוף או אז יזכה לשמוע באזניו את קול ה'…

 

————————————————-

 

גיגית אחת לכולם

 

"כפה עליהם הר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם" (שבת פח)

 

נשאלת השאלה:

לכאורה תיבת 'שם' אין מקומה כאן, והיה לו לומר 'ואם לאו כאן תהא קבורתכם' שהרי תחת ההר הם עומדים.

 

והתירוץ הוא:

אלא, שכפיית הר כגיגית מורה על התאחדות והתכנסות ישראל כאחד, שכביכול כולם נמצאים בתוך גיגית אחת, וכך אמר להם הקב"ה, אם לאו – שלא תהיו בגיגית אחת יחד עם כל בני ישראל, 'שם' – בעצם שהייתכם חוץ לגיגית תהא קבורתכם, כי אז לא יהיה בכם כוח לעמוד כנגד היצר הרע…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן