“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שבועות- איך זוכים לתורה?

תקציר המאמר:

"דרשה לחג שבועות". איך יכול אדם לזכות לתורה? מה גורם לאדם להיות גדול הדור?! מה זכו התנאים להגיע לרוממות כזו ולידיעת התורה? סיפורו של רבי אלעזר בן הורקנוס שהגיע למדרגה שמשה ביקש מהקב"ה שיהא זה מחלציי...

איך זוכים לתורה?

נמצאים אנו לקראת חג מתן תורה, חג שבו כל אחד מנסה לקבל תורה…

 

נשאלת השאלה: 

איך יכול אדם לזכות לתורה? מה גורם לאדם להיות גדול הדור?! מה זכו התנאים להגיע לרוממות כזו ולידיעת התורה?

 

במדרש תנחומא, פרשת חֹקת אות ח' מובא:

רַבִּי אֶחָא בְּשֵׁם רַבִּי יוֹסִי בַּר חֲנִינָא אָמַר, בְּשָׁעָה שֶׁעָלָה מֹשֶׁה לַמָּרוֹם, שָׁמַע קוֹלוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יוֹשֵׁב וְעוֹסֵק בְּפָרָשַׁת פָּרָה אֲדֻמָּה. ואומר הֲלָכָה בְּשֵׁם אוֹמְרָהּ אֱלִיעֶזֶר בְּנִי אָמַר, עֶגְלָה בַּת שְׁנָתָהּ, וּפָרָה בַּת שְׁתַּיִם. אָמַר מֹשֶׁה לְפָנָיו, רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, הָעֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים שֶׁלְּךָ הֵן וְאַתָּה אוֹמֵר הֲלָכָה בִּשְׁמוֹ שֶׁל בָּשָׂר וָדָם.

אָמַר לוֹ הקב"ה: צַדִּיק אֶחָד עָתִיד לַעֲמֹד בְּעוֹלָמִי, וְעָתִיד לִפְתֹּחַ בְּפָרָשַׁת פָּרָה אֲדֻמָּה תְּחִלָּה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, עֶגְלָה בַּת שְׁנָתָהּ, וּפָרָה בַּת שְׁתַּיִם…

אָמַר משה לְפָנָיו, רִבּוֹן הָעוֹלָמִים, יְהִי רָצוֹן שֶׁיְּהֵא מֵחַלָּצַי (אני מבקש ממך ריבונו של עולם, שהאיש הזה, יהיה צאצא שלי). אָמַר לוֹ: חַיֶּיךָ, שֶׁהוּא מֵחַלָּצֶיךָ, הָדָא הוּא דִּכְתִיב: וְשֵׁם הָאֶחָד אֱלִיעֶזֶר (שמות יח, ד).

  

 מה זכה אליעזר להגיע לגדולה כזו? ולמה משה נתאווה שיהא זה מחלציו?!

 

 המדרש  באבות דרבי נתן פרק ו' מביא סיפור:

מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיה חורש את שדותיו של אביו. והנה באחד הימים ראהו אביו שהוא יושב ובוכה.

 

אמר לו אביו: למה אתה בוכה? השיב לו בנו: איני בוכה אלא מפני שאני רוצה ללמוד תורה. אמר לו והרי אתה בן 28 שנה ואתה רוצה ללמוד תורה?! קח לך אישה ותוליד בנים, ותוליך אותם לבית הספר ללמוד תורה.

 

עברו שבועיים ואליעזר לא טעם כלום, עד שנגלה אליו אליהו זכור לטוב אמר לו: בן הורקנוס מפני מה אתה בוכה?

אמר לו: מפני שאני רוצה ללמוד תורה.

אמר לו: אם אתה רוצה ללמוד תורה, עלה לך לירושלים ולך אצל רבן יוחנן בן זכאי.

עמד ועלה לו לירושלים והלך אצל רבן יוחנן בן זכאי. כשהגיע אליו, ישב לפניו והיה בוכה. אמר לו הרב: מפני מה אתה בוכה?

אמר לו מפני שאני מבקש ללמוד תורה!

אמר לו: בן מי אתה? ולא רצה אליעזר להגיד לו.

אמר לו הרב: האם למדת קריאת שמע, או תפלה, או ברכת המזון?

אמר לו: לא.

עמד רבי יוחנן ולמדו שלשתן.

 

לאחר שלמד ברכות ותפילה, ישב לו אליעזר והיה בוכה. אמר לו מפני מה אתה בוכה?

אמר לו: מפני שאני מבקש ללמוד תורה.

עמד ולמדו תורה, והיה אומר לו שתי הלכות כל ימות השבוע, ובשבת היה חוזר עליהן ומדבקן.

עברו שמנה ימים ואליעזר לא טעם כלום, עד שעלה ריח רע מפיו, ורבן יוחנן העמידו מלפניו מפני שלא יכל לסבול את הריח…

 

(למי שיסתכל בתנחומא ישן, בפרשת לך-לך כתוב שהוא פשוט אכל עפר, והעפר הזה הכניס לו ריח רע. באבות דרבי נתן כתוב דבר עוד יותר גרוע … שם כתוב שהוא לא מצא מה לאכול,  אז הוא אכל גללים של בהמה).

 

ישב לו אליעזר והיה בוכה. אמר לו הרב: מפני מה אתה בוכה?

אמר לו שהעמדתני לפניך כאדם שהוא מעמיד מלפניו מוכה שחין.

אמר לו בני כשם שעלה ריח פיך מלפני, כך יעלה ריח חוקי תורה מפיך לשמים.

 

אמר לו: בן מי אתה?

אמר לו: בן הורקנוס.

אמר לו: והרי אתה בן גדולי עולם ולא אמרת לי?! חייך אתה סועד אצלי.

אמר לו: כבר סעדתי באכסניה שלי.

אמר לו: ואצל מי אתה מתארח?

אמר לו: אצל רבי יהושע בן חנניא ורבי יוסי הכהן.

 

שלח רבן יוחנן ושאל את רבי יהושע ורבי יוסי: אצלכם סעד אליעזר היום?

אמרו לו: לא, והרי כבר שמונה ימים שלא טעם כלום?! הלכו ומצאו שהיה אוכל אדמה.

 

(בתנחומא ישן, פרשת לך-לך מובא – הלכו לחפש היכן הוא יושן, ר' אליעזר בן הורקנוס , והתברר שהוא ישן אצל איזה אכסנאית אחת – סוג של צימר. באו אליה ושאלו אותה, האם יש אצלה מישהו שמתאכסן. אמרה להם לאו. הלכו לאכסנאית אחרת, אמרה להם הן. שאלו אותה – האם חוץ מהבגדים שלו, יש לו עוד משהו?

כן. יש לו שק אחד. אמרו לה – הראי לנו אותו. מיד הביאה לפניהם. פתחו אותו, ומצאו בו עפר, שהיה נוטל ראשו בתוכו, ומוצץ כנבל יין…)

 

נמשיך במדרש : 

והנה בניו של הורקנוס אמרו לאביהם עלה לך לירושלים ונדה את בנך אליעזר מנכסיך, ועלה לו לירושלים לנדותו, ומצא שם יום טוב לרבן יוחנן בן זכאי, והיו כל גדולי המדינה סועדים אצלו.

הלכו וסיפרו לרבן יוחנן שאביו של רבי אליעזר בא, אמר להם: עשו לו מקום והושיבו אותו ליד העשירים. נתן רבי יוחנן את עיניו ברבי אליעזר ואמר לו: אמור לנו דבר אחד מן התורה!

אך רבי אליעזר התבייש לדבר בפני רבו, ולכן עמד לו רבן יוחנן בן זכאי והלך לו לחוץ.

מיד פתח רבי אליעזר את פיו והיה דורש ופניו מאירות כאור החמה, וקרנותיו יוצאות כקרנות משה רבינו, ואין אדם יודע אם יום או לילה.

היה רבי אליעזר יושב ודורש ואביו עמד על רגליו, כיון שראה שאביו עומד על רגל נבהל, אמר לו: אבא שב לך, שאיני יכול לומר דברי תורה ואתה עומד על רגליך.

לאחר הדרשה בא רבן יוחנן ונשק לו על ראשו ואמר: אשריכם אברהם יצחק ויעקב מי יצא מחלציכם! אמר לו הורקנוס אביו: לא היה צריך לומר אשריכם אברהם יצחק ויעקב מי יצא מחלציכן, אלא "אשרי אני מי יצא מחלצי".

אמר הורקנוס לבנו: בני לא באתי אלא לנדותך מנכסי, ועכשיו שבאתי וראיתי השבח הזה, הרי אחיך מנודים מנכסי, והם נתונים לך במתנה.

אמר לו בנו: אילו קרקעות בקשתי מלפני הקדוש ברוך הוא, היה לפניו ליתן לי, ואלו כסף בקשתי היה לפניו ליתן לי, אבל לא בקשתי מהקדוש ברוך הוא אלא שאזכה לתורה בלבד.

 

שואל הרב וכטפויגל, המשגיח של ישיבת ליקווד בארה"ב:

איך אפשר לומר, על ר' אליעזר בן הורקנוס , בדברי השבח, שמשבח ר' יוחנן בן-זכאי את תלמידיו במסכת אבות משנה ב: "חֲמִשָּׁה תַלְמִידִים הָיוּ לוֹ לְרַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי ,וְאֵלּוּ הֵן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן הֻרְקְנוֹס, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן חֲנַנְיָה, וְרַבִּי יוֹסֵי הַכֹּהֵן, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן נְתַנְאֵל, וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲרָךְ. הוּא הָיָה מוֹנֶה שְׁבָחָן. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן הֻרְקְנוֹס, בּוֹר סוּד שֶׁאֵינוֹ מְאַבֵּד טִפָּה…"

 

הייתכן לומר בּוֹר סוּד שֶׁאֵינוֹ מְאַבֵּד טִיפָּה?! – בגיל 28 לא יודע לברך ברכת המזון, זה בּוֹר סוּד שֶׁאֵינוֹ מְאַבֵּד טִיפָּה?!

 

שאלה נוספת:

איך יכול להיות, שאליהו הנביא יבוא לאדם, שלא יודע קריאת שמע, לא ברכת המזון, לא תפילת 18, מילה אחת הוא לא יודע להגיד בע"פ וימליץ  לו ללכת לישיבה הטובה ביותר של רבן יוחנן בן זכאי?!

 

מביא הרב ברוך רוזנבלום משל מליצי למה הדבר דומה:

אם היה מגיע לבני ברק בן-אדם, עם תרמיל על הכתף, יש לו גיטרה מקדימה, י"ב עגילים על האוזן כנגד י"ב שבטי-יה, ועל העין יש לו גם אחד ספייר, כדי שתהיה לו עין טובה…

בקיצור, הוא ירד בבני-ברק בטעות, רואה הרבה אנשים מוזרים, עם כובעים מוזרים וחליפות, ב-40 מעלות חום… ושואל אותם – "סליחה, אני רוצה לחזור בתשובה, איפה כל המוסדות שמחזירים בתשובה?!"

ושואל אותו אחד האברכים: "מה אתה יודע ביהדות? מושגים בסיסיים יש לך?"

"לא יודע שום דבר, חוץ מלנגן על גיטרה, זה הדבר היחיד שאני יודע" – עונה התימהוני.

היעלה על הדעת שהאברך יאמר לו: "אהה… אתה לא יודע שום דבר… יש לי בשבילך מקום טוב – לך לפונוביז', זה המקום בשבילך! תלך לגאון ראש הישיבה, ושם ילמדו אותך!…"?!

 

שואל הרב וכטפויגל:

כיצד עלה בדעתו של אליהו הנביא, לקחת בחור שלא יודע אפילו ברכת המזון, ולשים אותו אצל ר' יוחנן בן-זכאי?!

אחד כזה, לוקחים אותו לישיבה של הרב דניאל זר, בפרדס כץ, או לישיבה של הרב אלבז בירושלים… אומרים לו – "בֹא שב… מצמידים לו אברך, מלמד אותו א-ב, אולי גם קצת כתב רש"י, ואז יתחיל ללמוד!

מה הוא יעשה, בישיבה של ר' יוחנן בן-זכאי?!

 

מתרץ הרב וכטפויגל במתק שפתיו:

נחשוב לרגע…מתי בפעם האחרונה בחיים שלנו, ראינו בחור בן 28 בוכה? ועוד שהסיבה לבכי היא: "אני רוצה ללמוד תורה" – מי בוכה היום (אולי אחד שגנבו לו 200 אלף דולר, או אחד שאשתו ברחה או שחזרה… או שקרה לו אסון?!

אומר הרב וכטפויגל – זה הסוד שאליהו הנביא גילה לנו:

אם אתה רואה בחור בן 28 בוכה, כי הוא רוצה ללמוד תורה, (ולא בגלל שנאבדו לו 200 אלף דולר…)  אומר אליהו הנביא – זה, ישר לישיבה של ר' יוחנן בן-זכאי, הוא יהיה תנא!

אדם שמסוגל לבכות, כי הוא רוצה ללמוד תורה, ולא פעם ולא פעמיים כי יום אחד היה לו קשה בחמסין, אז הוא אומר – בשביל מה אני צריך לעבוד במחרשות, עדיף שאני אלך לישיבה שם לומדים תורה עם מזגן…

 

הוא בוכה פעם אחת, ואחר כך מחזירים אותו למעלה, והוא בא לישיבה של ר' יוחנן בן-זכאי, ניכנס לחדר ומתחיל לבכות, ושמונה ימים הוא לא אוכל, אוכל חול ואוכל גללים, ושבועיים התענה, כדי שיתגלה אליו אליהו הנביא, ופוגש אותו אליהו הנביא, והוא שוב בוכה…

אומר אליהו הנביא – ככה אתה בוכה בשביל ללמוד תורה?! אתה, תהיה תנא בישראל!!!

 

אומר הרב וכטפויגל – הוא לא נהיה גדול הדור , בגלל שהוא נולד בּוֹר סוּד שֶׁאֵינוֹ מְאַבֵּד טִפָּה… עד גיל 28 הוא היה סתום.

היות והוא ככה בכה, הקב"ה חנן אותו, שבעקבות הבכי והדמעות שלו, הוא יהפוך לְ- בּוֹר סוּד שֶׁאֵינוֹ מְאַבֵּד טִפָּה.

 

עכשיו נבין, למה הקב"ה הראה למשה רבינו, את ר' אליעזר בן הורקנוס

משה עולה למרום לקבל את התורה, אומר לו הקב"ה – אתה יודע איך אדם גודל, אתה יודע איך אדם נהיה גדול הדור? בֹא אני אגלה לך – תסתכל על ר' אליעזר בן הורקנוס, התשוקה שלו, הרצון שלו, השאיפה שלו ללימוד תורה, הביאה אותו להיות ר' אליעזר בן הורקנוס!

זה לא ירושה מאבא שלו, וזה לא ראש טוב –הוא היה סתום! אבל זה שהוא רצה, ובכה והתחנן, וכל-כך השתוקק ללמוד תורה, מזה יצא ר' אליעזר בן הורקנוס!…

 

זו הסיבה שמשה מתאווה שאדם כזה יצא מחלציו… – כך זוכים לתורה!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן