“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

קורח- מה נזכרת עכשיו?!

תקציר המאמר:

"פרשת קורח דבר-תורה". מדוע נזכר קורח לאחר חטא המרגלים לקום ולהתלונן על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל? אם באמת הוא קינא בו, היה עליו להתלונן כבר בעת המינוי - מה הוא נזכר עכשיו?! ביאור נפלא של ר' יהונתן אייבישיץ שני תירוצים...

מה נזכרת עכשיו?!

 

"וַיִּקַּח קֹרַח בֶּן יִצְהָר בֶּן קְהָת בֶּן לֵוִי…".

 

 רש"י מבאר:

ומה ראה קרח לחלוק עם משה נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל (תנחומא) שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדבור.

אמר קרח אחי אבא ארבעה היו שנאמר (שמות ו): "ובני קהת…" עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה – אחד מלך ואחד כהן גדול.

מי ראוי ליטול את השנייה לא אני שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם?!

והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם הריני חולק עליו ומבטל את דבריו!…

  

המינוי כבר היה באחד לחודש השני בשנה השנית.

מה קורח נזכר כעת?! ועוד דווקא אחרי משבר כל כך קשה של המרגלים?!

 

מתרץ ר' יהונתן אייבישיץ שני תירוצים:

  1. קורח לא התייחס למינויי בכובד ראש. הוא הרי שמע את נבואתם של אלדד ומיידד – "משה מת ויהושוע מכניסם". היה ברור לו שעוד רגע קט נכנסים לארץ, משה מת והוא הטוען לכתר. לאחר חטא המרגלים התברר שרק עוד 40 שנה נכנסים לארץ ישראל, כאן כבר קורח לא יכל להמתין…
  1. קורח היה מנושאי הארון. הארון היה מכלה בנושאיו כפי שאומר הכלי יקר (בראשית ל ו): "כולם היו מרובים באוכלוסין… חוץ מן שבט לוי לפי שהיה הארון מכלה בהם…".

קורח שתק על המינוי והסתפק בנשיאת הארון (למרות הסיכון הגדול) שכן ידע שעוד כמה ימים הם נכנסים לארץ, ושם הארון יעמוד ולא יהיה צורך לטלטלו. מה גם שמשה לא יכנס והוא ייבחר לכהונה גדולה או למלכות.

 

משהתברר שהם מתעכבים עוד 40 שנה עקב חטא המרגלים, מצא לנכון לצאת נגד משה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן