“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

קדושים- רק שלא ילעגו לי

תקציר המאמר:

"וורט חכם לפרשת השבוע קדושים" שהביא רבי מאיר מארים זצ"ל הירבה לסלוח למתגרים בו ולאנשים שפגעו בכבודו? הרי הוא היה תלמיד חכם ו-"כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם"?! תשובתו הנפלאה לשאלת תלמידיו

רק שלא ילעגו לי

 

"לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך"

 

מובא בספר 'בין אדם לחברו' שפעם שאלו החסידים את רבה של קוברין רבי מאיר מארים זצ"ל:

הלא אמרו חז"ל במסכת יומא (דף כב, ב): "כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם".

 

ומפני מה רבינו מרבה לסלוח למתגרים בו ופוגעים בכבודו, כלום אינו תלמיד חכם?!

 

 אמר להם: אם אהיה, חלילה, נוקם ונוטר, וכשאבוא לבית דין של מעלה ישאלוני, מפני מה נקמת ונטרת ועברת על לאו שכתוב בתורה "לא תקום ולא תטור"?!

 

אם אומר: תלמיד חכם אני הלא יצחקו וילעיגו לי ויאמרו הגם "מאיר" תלמיד חכם?!…

 

אבל אם ישאלוני בבית דין של מעלה: "הלא תלמיד חכם אתה, למה לא נקמת ולא נטרת?!

 

אני אומר להם: "לא ידעתי שהנני תלמיד חכם, יעשו עמי מה שיעשו, אבל לא ילעגו לי…"!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן