“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

קדושים- אל תוסיף יותר מדי!

תקציר המאמר:

"דבר תורה לשבת פרשת קדושים". תשובתו של הגאו חכם ציון אבא שאול זצ"ל על השאלה איך יתכן שהקב"ה בוכה על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק למה הקב"ה בוכה עליו? הרי צריך דווקא לשמוח?!...

אל תוסיף יותר מדי!

 

"לא תעשו עוול וגו' לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול"

 

נראה לומר שהתורה רמזה כאן ליצר הטוב וליצר הרע, שנמצאים כל הזמן במשפט. ואתה השופט, שלא תישא פני דל –  זה היצר הטוב, כמו שכתוב עליו 'ילד מסכן וחכם'.

 

ולא תהדר פני גדול, שזה היצר הרע, שעליו נאמר 'מלך זקן וכסיל'. דהיינו שהוא יותר גדול, והיינו חושבים לטעות ולומר שמצווה להדר אותו, כדכתיב 'והדרת פני זקן'.

ולכך אמרה התורה 'אל תהדר אותו'.

 

נשאלת השאלה:

ולכאורה מה פירוש 'לא תישא פני דל', שזה היצר הטוב? הלא זה טוב לשמוע לו?!

 

והתשובה היא:

שלפעמים האדם מוסיף יותר מדי במקום שלא צריך.

 

הגמרא במסכת חגיגה (דף ה.) אומרת שיש שלושה אנשים שהקב"ה בוכה עליהם – מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, ומי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק, ופרנס המתגאה על הציבור שלא לשם שמים.

 

ולכאורה זה שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק, למה הקב"ה בוכה עליו? הרי צריך דווקא לשמוח?!

 

מסביר הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל:

שמדובר כאן באדם ששומע יותר מדי ולומד דברים גבוהים שאינו מבינם כלל. ועליו נאמר 'אל תהיו כסוס כפרד אין הבין', דהיינו אל תלמד סו"ס (שזה ראשי תיבות סו'די ס'ודות, דהיינו קבלה. פר"ד – ראשי תיבות פ'שט ר'מז ד'רש – אין הבין).

 

ועל זה באה התורה ואמרה שיש לבדוק היטב ולעומק כל דבר, בשכל ישר ובצדק, ואל תהיה נחפז. כמו שאומרים בהלל "אני אמרתי בחפזי כל האדם כוזב"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן